Jdi na obsah Jdi na menu

ČZS - kdo jsme

 
Český zahrádkářský svaz

je zde pro všechny příznivce zahrádek, milovníky ovoce, zeleniny a pěstitele krásných květin. Sdružuje téměř 160 000 členů z celé České republiky v 2660 základních a 17 specializovaných organizacích.

ČZS je plně demokratické, nepolitické, zájmové, občanské sdružení, které vzniklo v roce 1957, ale jeho historie ve své pěstitelské podstatě sahá téměř do doby Karla IV. Již od 16. století evidujeme první písemné záznamy o pěstitelství a vzniku zahrádek na okrajích měst. Český zahrádkářský svaz pomáhá svým členům s problémy vznikajícími v souvislosti se zahrádkářskou činností ať se jedná o pěstitelskou, právní nebo finanční pomoc a má k těmto účelům své odborné poradny. Vede členy k zájmovému využití volného času a velký důraz klade i na sociální využívání zahrádek a na výchovu mladé generace ve vztahu k přírodě. K zabezpečení této činnosti využívá mimo jiné i své odborné komise.

K přátelskému soužití zahrádkářů neodlučně patří jejich společenská zařízení, ať se jedná o klubovny, moštárny, palírny, sušárny. K zajišťování zahrádkářských potřeb jim slouží i zahrádkářské prodejny.

Pro zvyšování odborné úrovně všech členů, zajišťuje svaz odbornou výchovu na všech stupních své organizační struktury. Ke vzdělávání členů v základních organizacích využívá své odborné instruktory, kteří své vzdělání získávají při odborných svazových školení a jsou převážně i absolventy ústřední zahrádkářské akademie.

Svaz pravidelně vydává nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost odborné příručky "Rukověť zahrádkáře". S aktuálním děním seznamuje ve svém časopisu Zahrádkář. Každoročně vydává odborně-výchovné a propagační materiály pro děti.

Ukázkou velmi dobrých pěstitelských výsledků zahrádkářů jsou celostátní i regionální zahrádkářské výstavy. Svaz se také pravidelně účastní mnoha profesionálních celostátních zahradnických a zemědělských výstav.

ČZS má pevnou organizační strukturu. Skládá se z jednotlivých základních organizací, které jsou regionálně sdruženy do územních sdružení. Zvláštností jsou specializované organizace, které mají svou členskou základnu rozptýlenou po republice. Centrálním článkem je republiková rada ČZS. Potřeby těchto orgánů zajišťuje ústředí ČZS.

Z hlediska demokratického uspořádání má každý člen možnost spoluúčasti na rozhodování svazu. Každá základní organizace deleguje své zástupce do rady územního sdružení, z ních jsou voleni zástupci do vrcholného orgánu svazu - republikové rady. Tím je plně zabezpečeno demokratické rozhodování ve věcech svazu.

Rozhodováním o zásadních otázkách svazu je v období mezi zasedáním pověřeno volené představenstvo republikové rady. Činnost svazu upravují Stanovy, na jejichž tvorbě se podílejí formou svých připomínek všichni členové ČZS. O celé šíři své činnosti, změnách zákonů a svazových akcích informuje svaz členy pravidelně 2-3x ročně prostřednictvím Zpravodaje.

ČZS byl v letech 1996 až 2008 členem Evropské ligy zahrádkářů, která sdružuje 3,5 milionů zahrádkářů z 14 zemí Evropy. To mimo jiné dokazuje, že zahrádkaření není ojedinělé jen u nás, jak se někteří mylně domnívají.

 

Příspěvky

75 let ZO ČZS Holešov

15. 4. 2023

 
Celý příspěvek
| Rubrika: ČZS - kdo jsme

Jak se stát členem?

11. 2. 2021

Aneb za malými divy nemusíte na Maledivy aneb jak se stát malým i velkým zahrádkářem :o) Samozásobení, uspokojení, terapie přírodou... důvodů, proč zahrádkařit je nespočet.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: ČZS - kdo jsme | Komentářů: 0