Jdi na obsah Jdi na menu

Z důvodu rekonstrukce zázemí Domu zahrádkářů
jsou do odvolání zrušeny všechny společenské akce.
                                                                                                                   Děkujeme za pochopení.

 

VÝSTAVA LILIÍ RAJHRAD 10. - 18. července 2021, denně 9 - 17 hod

obrazek_2021-06-08_151101.png

 

ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZÁKON

 Vážení zahrádkáři,

 dovoluji si Vám oznámit, že dne 1. 6. 2021 podepsal prezident České republiky Miloš Zeman zahrádkářský zákon. Tím zahrádkáři završili dlouholeté úsilí o legislativní zakotvení své činnosti.

Zákon nabývá účinnost prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Zákon by měl být v nejbližší době vyhlášen ve sbírce zákonů. Účinnost proto předpokládáme od 1. 1. 2022.

Zákon upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, přináší definici zahrádkářské činnosti, zahrádkářské osady, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti, upravuje smlouvy o pachtu a nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost, jakož i působnost orgánů veřejné správy (Státní pozemkový úřad, obec, Ministerstvo zemědělství) při podpoře zahrádkářské činnosti.

Vznik nájmu nebo pachtu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. 1. 2022), se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. To znamená, že stávající smlouvy jsou platné a účinné, není je potřeba měnit nebo uzavírat nové. Ustanovení § 6 odst. 7 až 9 zahrádkářského zákona (tj. šestiměsíční výpovědní lhůta a kompenzace při ukončení smluvního vztahu) se použije i na nájem a pacht pozemku pro zahrádkářskou činnost vzniklý přede dnem účinnosti zákona. V případě, že stávající smlouvy skončí, např. uplynutím doby, tak nové smlouvy uzavírané po 1. 1. 2022 se již musí uzavírat v souladu s ustanoveními zahrádkářského zákona k pachtu a nájmu.

Bližší informace, jakož i úplné znění zákona naleznete na https://www.zahradkari.cz/novinky/novinka.php?id=344 a na https://www.zahradkari.cz/czs/index.php?str=132

V případě dotazů kontaktujte naši právní poradnu: JUDr. Jarmila Štroblová, pravnik@zahradkari.cz

S poděkováním všem za podporu

Stanislav Kozlík

Předseda ČZS

 

ZAHRADNÍKŮV ROK - aneb kdy co sázet a pěstovat? - více naleznete ZDE

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA URČENÁ PRO PROVOZY ZO ČZS HOLEŠOV:

  • VSTUP DO PROVOZOVNY POUZE S ROUŠKOU.
  • PO VSTUPU DO PROVOZOVNY ZAKAZNÍK POUŽIJE DEZINFEKCI KTERÁ MU BUDE POSKYTNUTA V PROVOZOVNĚ.
  • PROSÍM NEVSTUPUJTE DO PROVOZOVNY POKUD MÁTE NĚJAKÉ PŘÍZNAKY NEMOCI (kašel,rýma atd.).
  • CHOĎTE NA DOHODNUTÝ ČAS A ZBYTEČNĚ SE V PROVOZOVNĚ NEZDRŽUJTE
  • (v provozovně pracuje pouze pracovník moštárny a zákazník, ostatní čekají mimo provozovnu)
  • ODSTUP OD OSTATNÍCH ZÁKAZNÍKU SE MUSÍ DODRŽOVAT 2m.
  • NA PROVOZOVNĚ JE ZAKÁZANÁ KONZUMACE JÍDLA A PITÍ.
  • RESPEKTUJTE POKYNY PRACOVNÍKA PROVOZOVNY