Jdi na obsah Jdi na menu

Zpravodaj 2/2020

26. 4. 2020

 

ZPRAVODAJ 2/2020 ZO ČZS Holešov


 


 

Vážení přátelé, zahrádkáři.

Posíláme vám touto cestou informace, které by jste si vyslechli na naší

Výroční členské schůzi, plánované na 21.3.2020.

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI NAŠÍ ZO ČZS HOLEŠOV ZA ROK 2019

K 31.12.2019 máme 120 členů,63 žen a 57 mužů, věkový průměr naší ZO je 63,3 roků.

Nejstarší členkou je paní Jiřina Mlodziková - 95 let,2 muži dovrší v letošním roce 92 let.

V minulém roce zemřeli 3 naši členové.Př. Zemčík, př. Adámek, př.Grén, a paní Páleníčková.

Ta odešla ve věku 100 let.

Změny ve výboru a kontrolní komisi.

Minulý rok byl rokem změn i ve výboru naší ZO.Po volbách začaly nově a velmi spolehlivě pracovat členové Jitka Hasalová, Blažena Olšová a Josef Vykopal. Nahradili tak naše dlouholeté členky př. Evu Mikešovou , která dělala dlouhá léta zápisy ze schůzí a př. Věru Jurygáčkovu, která se starala o naši zahrádkářskou kroniku. Přítel Vykopal se ujal funkce jednatele naší ZO a nastoupil na místo př. Ing.Inquorta, který se stal členem výboru a zaplnil místo po příteli Milanu Šrámkovi. K doplnění výboru jsme ještě využili našeho pilně pracujícího člena v moštárně, př. Jaroslava Svobodu. Ostatní členové ve výboru zůstali. Jen na místo místopředsedy byl zvolen př. Oldřich Gahura, za předcházejícího dlouhodobě sloužícího př. Luboše Zavadila. V kontrolní komisi se také vyměnili někteří členové. Př. Sedlář byl ve své funkci předsedy nahrazen př. Janou Slováčkovou a chybějícího třetího člena do komise doplnila př. Renata Dvorníková.

Akce naší ZO.

1.3. 2019 jsme začali přednáškou na téma „ZELENINA OD A- Z“, přednesenou odborníkem a majitelem firmy DOBRÁ SEMENA,panem Ing. Peterem Gajdoštinem . Zkušenosti v pěstování různých odrůd paprik, i pálivých a rajčat a další plodové zeleniny kterými se zabývá,nám přednesl v přednášce,které se účastnilo 38 zájemců.

V dubnu se naši členové už tradičně podílí na organizačním zajištění Okresního kola Mladý zahrádkář.Tato soutěž je akcí Územního sdružení ČZS Kroměříž, ale díky přízni našeho města tak můžeme tuto soutěž pořádat v prostorách zámku v Holešově.Pro soutěžící žáky je to nádherné a reprezentativní místo jejich soutěže.

Už 17.ročníku se účastnilo 68 dětí z devíti škol celého okresu. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích v poznávání 40 druhů různých bylin, ovocných dřevin, plodů, semínek zelenin a ze

40 testových otázek. Pouze nejlépe bodově vyhodnocený žák v každé kategorii postupuje do celostátního Národního kola, které se v minulém roce pořádalo v Praze.

Tito dva nejlepší byli žáci 1. ZŠ Holešov, Ondřej Ambroš a Anička Trhlíková. V doprovodu paní učitelky ing. Hany Skýpalové jeli obhajovat své znalosti do Prahy. Ondřej ve své skupině starších žáků se ze ztrátou jednoho bodu na bronzovou pozici umístil na krásném 4. místě. Anička, jako jedna z nejmladších účastníků obhájila krásné 7. místo v konkurenci dalších 38 soupeřů. Děti si pak po soutěži mohly prohlédnout Botanickou zahradu v Tróji, a historickou část Prahy 1.

V květnu jsme převzali od města Holešova dotaci na činnost 20 000,-kč. Za tuto finanční pomoc MěÚ Holešov patří poděkování.Bez této pomoci bychom jen těžce z našimi finančními prostředky vycházeli.

V květnových dnech bývá již tradiční vyhlášení osobností města.V roce 2018 obdržel toto vyhodnocení náš člen pan Milan Šrámek.V minulém roce se této cti dostalo i naší dlouholeté člence výboru, paní Evě Mikešové.Gratulujeme a přejeme ještě hodně elánu do práce na zahrádce.

A v květnu nás také již tradičně čekaly floristické soutěže pořádané v rámci výstavy Floria Kroměříž.Ty jsou rozděleny do 3 kategorií: žáci ZŠ, junioři a studenti SŠ a senioři,členové ZO. Za naši ZO se této soutěže účastnily Tereza Langerová, Pavla Rožnovská a Renata Dvorníková, která se umístila na 1.místě a tak postoupila do Zemského kola v Prostějově. Za žáky se soutěže účastnily 1.ZŠ, 2.ZŠ, ZŠ Kvasice a za SŠ to bylo SOU Nádražní ul. Holešov. Jejichž žákyně se umístila na 3. místě. První místo obsadila V. Rožnovská z Pedagogické školy Kroměříž.

V kategorii žáků uspěla Tereza Úlehlová z 1.ZŠ Holešov.Ta postoupila pak i z krajského kola do celostátní soutěže do Lysé n/L, zde obhájila 4.místo.

Žáci, z této celostátní soutěže jsou nominováni do profesní floristické soutěže Děčínská kotva, která se měla konat 13- 15.5.2020. Ta byla z důvodu pandemie zrušena, jako všechny letošní soutěže!

Na konci května jsme také absolvovali zájezd po krásách naší střední Moravy. Navštívili jsme firmu NADĚJE paní Jarmily Podhorné v Brodku u Konice.Ta nám přednesla svou vizi, vysvětlila výrobu tinktur z pupenů a její učinky na jednotlivé orgány v těle. Její firma zaměstnává asi 30 lidí z Brodku a okolí a sezonně pak využívá brigádníky z řad důchodců a studentů. Ten den jsme ještě navštívili Kartografické centrum ve Velkých Opatovicích,arboretum vBorotíně a zakončili v Letovicích. Zájezd se vydařil jak počasím, pohodou účastníků,tak i bezpečnou jízdou s panem Štastným.

V červnu nás čekala velká brigáda.Uklízel se Dům zahrádkářů. Ve skladě, na nádvoří a v 1. patře budovy. Ze skladu se vytřídily nepotřebné věci, seskládaly se desky a nepotřebný materiál se odvezl do sběrného dvora. Úklid, mytí oken a vyprání záclon zajistily členky: Čablová, Vykopalová, Olšová, Matůšů, Glozigová, Lešingrová, Janálová, Hyánková a další

Sklad a nádvoří si vzali na starost Gahura,Vykopal, Čabla,Hyánek, Daněk, Janalík a Inquort . Nepotřebné věci odvezli Slováček a Janalík.

V červnu se nám také podařilo vyměnit na budově Domu zahrádkářů okapy.Práci provedl pan Baláž v hodnotě 17.500kč.

Na konci srpna se pak "otevřely brány“ naší provozovny.Mohlo začít moštování ovoce.Ale tak jako jsme se vroce 2018 těšili z úrody a tím i zisku z moštování, tak ten rok minulý doslova nestál za nic. Vymoštovalo se za celou sezonu 1900kg jablek. Švestky, pokud se někomu urodily, tak je dal do bečky. Povidla se tedy nevařila.

ZAHRÁDKÁŘI VČERA A DNES“- tak se jmenovala naše podzimní prezentace všeho, co se podařilo vypěstovat na našich zahradách, ale protože jsme toho moc neočekávali, tak jsme se pustili i do vystavení a tím i nabídnutí k ochutnání našich výrobků ze zeleniny a ovoce. Tak zde byly sirupy z rakytníku, červené řepy, meduňky, marmelády a džemy z různého ovoce a sušené a konzervované a sušené plody. Pro žáky jak MŠ tak ZŠ bylo hádankou naše vystavené staré zahradní nářadí.

Výstavu navštívilo přes 100 dětí , ale také POUZE 100 DOSPĚLÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ. TO ZNAMENÁ, ŽE MNOZÍ NAŠI ČLENOVÉ SE ZDE ANI NEUKÁZALI ! Je to škoda, protože každá taková výstava dá hodně práce a času těm pár jedincům, kteří se na ní podílí a pak větší část z řady členů si neudělá ani chvilku na to, aby se podívala na výpěstky a aranže které tady byly. A že byla výstava pěkná a líbila se, nám mnozí i cizí návštěvníci potvrdili svým zápisem.Tady patří poděkování všem těm, kteří jste se na výstavě podíleli svou prací a výpěstky, Součástí naší výstavy byly i výpěstky našich přátel, zahrádkářů ze ZO ČZS Dobrotic. I jim patří poděkování.

Vzorky z této výstavy,včetně pracně zhotoveného znaku města Holešova z přírodního materiálu, který vytvořila Renata Dvorníková, jsme pak převezli na výstaviště Floria, kde pod názvem“ Jak chutná podzim“, byla opět krásně zaranžovaná a plně využitá plocha celého pavilonu “B“.Jednotlivé ZO se prezentovaly svými výpěstky i výrobky . Naše děvčata se opět podílely na květinové výzdobě pavilonu a také byly v dětském koutku, kde si děti i rodiče mohli zhotovit malé vypichované vazby z živých květin. Náš člen Luboš Zavadil byl v odborné poradně, kde se řada návštěvníků zastaví pro informace. Členky naší i dalších ZO vázaly originální kytice z živých květů pro všechny zájemce pouze za cenu materiálu. Tak se prezentovaly svým floristickým uměním, získaným na floristických kurzech ČZS.

Podzimní přednáška pro členy a širokou veřejnost byla na téma „Komposty a co nás trápí na zahrádkách“. Podle počtu zúčastněných je většina zahrádkářů spokojena se svými i neřešenými problémy! Na této poutavě vedené besedě s panem MVDr. Fr. Václavíkem se nás totiž sešlo pouze 17! Škoda,protože tento přednášející má vždy dobré rady, které nám mnohdy unikají.

Listopadovou akcí bylo již tradiční Adventní tvoření spojené s degustací výrobků z výpěstků našich zahrad. Sešlo se nás zde kolem 40. Stoly se zaplnily výrobky vánočních a adventních vazeb a Renata Dvorníková ukázala další z nových trendů výzdoby domu. Další stoly byly zaplněny dobrotami v podobě salátů, marmelád, jednohubek a dalších pečených sladkých či slaných pochoutek. Pánové zasedli ke stolu se zkapalněnými poklady a snažili se seč jim chuťové buňky dovolily najít ten nejlepší a nejchutnější ovocný destilát .

A konečné hodnocení:

1.místo v dobrotách získala Zdenka Glozigová za svou marmeládu z rajčat

1.místo v destilátech získal Ladislav Vojáček

Vítězům byly předány drobné dárky jako ocenění za jejich výrobky.

Na konci roku proběhla inventura majetku naší ZO. Toto 6.12. zvládla parta členů výboru .

Rozesláním vánočních přání a PF na MěÚ Holešov, ÚS ČZS KM, sousedním ZO ČZS a slovenským zahrádkářům do Lužianek , s poděkováním za spolupráci a přáním všeho dobrého do dalšího roku jsme zakončili i náš poslední prosincový výbor.

Vlasta Čablová, předsedkyně ZO ČZS Holešov