Jdi na obsah Jdi na menu

Zpravodaj 1/2023

9. 3. 2023

Z PRAVODAJ 1/2023 ZO ČZS Holešov


 


 

Vážení přátelé zahrádkáři,

Začínáme další rok, který bychom měli opět věnovat svým zahrádkám, rodinám, ale také naší spolkové činnosti.

V tomto roce si budeme připomínat velmi důležité výročí - 75 let od založení spolku zahrádkářů, původně ovocnářů v Holešově.

Zveme vás na naši Výroční členskou schůzi, která se uskuteční 18.3.2023 od 15.hod v domě zahrádkářů. Už od 14.30 si můžete zaplatit členský příspěvek , který i pro letošní rok je 200,- Kč.

Po oficiální části VČS, dle programu, bude následovat odborná přednáška Ing. Stanislava Kaňáka „ PĚSTOVÁNÍ RŮŽÍ“.

Od 18.hod pak jako obvykle čeká tombola a živá hudba, která bude hrát jak k poslechu tak i k tanci. Hrát nám bude hrát pan A. Novák z Kostelce u Zlína.

14.4. od 17.hod je zajištěna přednáška pana Ing. Karla Steinbauera „ Byliny a jejich využití pro naše zdraví“ Pan Steinbauer je známý svými výrobky z bylin, nejen u nás, ale i v Rakousku a jinde v zahraničí. Také nám své výtažky z léčivých bylin nabídne, takže si můžeme každý odnést něco proti svým neduhům a problémům v lahvičce plné zdraví.

28.4. – 30.4.2023 bude dům zahrádkářů plný vůně a květin.Bude zde probíhat instruktáž pro žáky ZŠ/28.4 od 16.hod/ jako příprava pro Floristickou soutěž. V sobotu a neděli pak pokračovací floristický kurz pro zahrádkářky, vedený floristou z ČZS Praha ing. Zdenkem Kupilíkem.

Vytvořená aranžmá našich členek pak budou použity pro výzdobu výstavy.

19.5 – 21.5.2023 v zasklené části arkád zámku v Holešově budou probíhat soutěže žáků, studentů a zahrádkářek ve floristice . Tyto práce pak vystavíme pro širokou veřejnost spolu s dalšími pracemi . Výstavou bychom chtěli připomenout výročí 75.let práce zahrádkářů v Holešově.

Doufáme, že si všichni uděláte čas a přijdete zhodnotit díla jak dětí tak i celou výstavu naší ZO ČZS Holešov a podpořit tak svou návštěvou naši činnost.

  • O dalších připravovaných akcích na 2. pololetí vás budeme informovat opět naším Zpravodajem. Všechny naše připravované činnosti vždy najdete také na našich nástěnkách a na web stránkách www.zahradkari-holesov.cz