Jdi na obsah Jdi na menu

Zpravodaj 1/2022

8. 9. 2022

ZPRAVODAJ 1/2022

Přání do roku 2022

Vážení přátelé zahrádkáři, začíná rok se třemi dvojkami / 2022/ jaký bude?

Odpověď si můžeme dát každý sám, ale také vám jej můžeme i my vylepšit naší nabídkou akcí pro vás zahrádkáře. Také nám mohou rok zlepšit či pokazit výkyvy , či stálost počasí, jaké bychom si v danou dobu přáli. A v neposlední řadě nám může s naším časem, náladou či zdravím zatočit nějaký nevítaný vir.

Přejme si proto navzájem jen to, co nám všem přinese radost, užitek ze zahrádek, vzájemné přátelství a dobrou pohodu a náladu.

Rok se rozjíždí a my bychom vám chtěli hned ze začátku jarních měsíců nabídnout námi připravovaný program pro všechny členy a nejen je.

  1. Na 3.3.2022 od 17. hod v Domě zahrádkářů , jsme zajistili přednášku od ing Michaely Smatanové z ÚKZUZ z Brna/ odbornice přes půdu, hnojení a výživu rostlin/

Na téma : Výživa a hnojení zeleniny a drobného ovoce.

Budeme rádi, když se této přednášky účastní co nejvíce posluchačů, a doplní si tak nové poznatky od odbornice, která ve výzkumu pracuje a má tak co nabídnout. .. Vězte, že není snadné sehnat přednášejícího , který je ochoten přijet udělat přednášky pro zahrádkáře…

  1. 19.3. 2022 od 16.hod bychom se měli sejít všichni členové na naší Výroční členské schůzi. Zde se seznámíte s tím, co se nám podařilo v minulém roce a také s plánem akcí, rozpočtem , ale také programem údržby na tento rok. Budete mít možnost si také před zahájením schůze zaplatit členské poplatky./ 200,- kč/

Součástí VČS bude opět i hudba a tombola… TĚŠÍME SE NA VÁS …

  1. Dále připravujeme na duben: Burzu – za minimalní , symbolickou částku nabídneme naše přebytky ze skladu, které se vám mohou hodit na zahrádku, popřípadě můžete donést vaše přebývající rostliny, či jiné zahradní materiály / Hlízy mečíků, jiřin,, sazenice zeleniny aj,/které si zde můžete vyměnit z jinými zahrádkáři, a takto si oživit zahradu zase něčím, co vy nemáte a druzí mají nadbytek….

  2. Připravíme a nabídneme vám zájezd - poznávání naší krásné Moravy, s návštěvou z některých zajímavostí zahrad , parků, ale také dalších pozoruhodností naší krajiny. / Více na VČS/

  1. Nabízíme vám na letní a podzimní měsíce zpracování ovoce v našich provozovnách, nájem sálu, klubovny pro rodinné oslavy, setkání,

        / zvýhodnění pro aktivní členy/

  1. Připravujeme: v Domě zahrádkářů každoročně provádíme jednu z mimořádných – i finančně náročných , údržbových zásahů- i letos bychom chtěli vylepšit další část našich prostorů – chodbu a schodiště.

  1. ZO ČZS je povinná se řídit tzv. Vnitrosvazovými předpisy ČZS , jejichž součástí jsou STANOVY, ty nám mj. dávají práva i povinnosti každého člena svazu.. : každý člen má právo podílet se na veškeré činnosti spolku, má právo být informován o dění ve svazu, být seznámen s hospodařením v ZO a s plánovanými výdaji na nadcházející období / toto vše je na VČS/

Člen ZO ČZS má ale také vůči svému spolku povinnosti: dodržovat stanovy, platit členské příspěvky, podílet se aktivně na činnosti svazu, přispívat svými nápady, uměním, dovedností a znalostmi, ke  zlepšení činnosti spolku.

  1. Doporučujeme: a) Sledovat naše web. stránky a vývěsky na vratech DZ, a na Drogerii Janalíka , nám Dr. Beneše

b) Odebírat v předplatném časopis ZAHRÁDKÁŘ – výhody: dostanete zde opravdu dobré rady do zahrady. Součástí takto předplaceného časopisu jsou vždy nějaké přílohy v podobě „Knihovničky zahrádkáře“, či semínka zelenin.

Každý rok pak hned v lednovém čísle obdržíte kalendář na celý rok, který vám bude rádcem a pomocníkem na vašich zahrádkách.

Těšíme se na setkání a na další spolupráci s vámi, našimi členy.

Výbor ZO ČZS Holešov