Jdi na obsah Jdi na menu

Zpravodaj 1/2020

29. 1. 2020

Z PRAVODAJ 1/2020 ZO ČZS Holešov

Vážení přátelé zahrádkáři,

přejeme vám všem do tohoto roku hodně síly a zdraví pro zvládnutí vaší

zahrádkářské činnosti.V nejméně velkých starostí a spoustu drobných radostí jak

z vašich výpěstků, tak i v osobním životě.


 

Pro začátek roku jsme připravili hned v únoru přednášku Ing. Petera Gajdoština

Vhodná zelenina pro naše zahrádky.

nové druhy a odrůdy,novinky v pěstování

Přednáška se uskuteční v Domě zahrádkářů na Dlažánkách v úterý 11.2.2020

v 17.hodin. (v měsíčníku Holešovsko je uvedeno nesprávné datum 14.12.)

Upozorněte prosím vaše známé, kteří mají o přednášku zájem na tuto změnu !!

Výroční členskou schůzi

připravujeme na 21.3.2020 od 16. hod. Těšíme se na setkání všech členů naší

ZO a hostů v Domě zahrádkářů. Po ukončení oficiální části nás čeká tombola

živá hudba k poslechu i tanci.

Důležité body na naší schůzi budou:

1. seznámení s činností minulého roku

2. plán akcí na letošní rok ( zájezd, soutěže dětí i dospělých,výstavy apod.)

3. seznámení s hospodařením v roce 2019 a na rok 2020, plánem údržby a oprav

4. navýšení členských příspěvků o účelový příspěvek na 200 Kč na člena

( jiné zájmové organizace mají podstatně vyšší členské příspěvky a nemají takovou stabilní základnu jako ZO)

Tyto prostředky budou použity na úhradu údržby a nutné platby energií, které se nám každoročně navyšují.

Republiková rada určila členský příspěvek na 150 Kč. Z této částky se odvádí na Ústředí ČZS do Prahy 50 Kč, dalších 50 Kč zůstává Územnímu sdružení Kroměříž a ZO zůstává pouze 50 Kč z každého členského příspěvku. Navýšením členského příspěvku zůstane naší organizaci 100 Kč.

5. Zahrádkářský zákon - Petice a podpisové archy , viz příloha Zpravodaje

6. zajištění brigád na úklid a údržbu v našich provozonách před zahájením sezóny

Výbor ZO ČZS Holešov