Jdi na obsah Jdi na menu

Zpravodaj 1/2018

19. 8. 2018

ZPRAVODAJ 1/2018 ZO ČZS Holešov

    

 

Vážení přátelé zahrádkáři, v roce 2018 se vám poprvé dostává do rukou náš

 informační letáček, ve kterém bychom vám v první řadě chtěli popřát:

    

 

HODNĚ ZDRAVÍ, POHODY, KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ A PLODŮ ZE ZAHRÁDEK ,

RADOST Z POHYBU A UŽITKU VAŠICH VÝPĚSTKŮ, VÁM I VAŠIM BLÍZKÝM!

  

Chtěli bychom vás všechny pozvat na připravované akce na Domě zahrádkářů . Všichni

členové mají možnost využít všech akcí, které vám naše ZO nabízí.

  

Za vámi zaplacený celoroční 100,-Kč příspěvek můžete chodit na přednášky,

výstavy,půjčovat si knihy a odbornou literaturu. Samozřejmostí a povinností všech členů je

účast na naší VČS . Kde se s vámi všemi rádi uvidíme.

  

V minulém roce rozhodla Republiková Rada ČZS o členských příspěvcích takto:

  

Všichni členové ČZS jsou povinni zaplatit svůj roční příspěvek , bez výjimky. Dřívější

rozhodnutí ZO o neplacení členských příspěvků členy staršími 70.let, se rozhodnutím RR

ČZS ruší.

   

Připravujeme pro vás a zveme vás na :

   

1) Přednášku na téma:

       Ošetření ovocných stromů v předjaří, povolené a doporučené postřiky, kterou

       provede Ing. Jaroslav Oborný  2.3. 2018 v Domě zahrádkářů od 16.hod

 

 

 2) Výroční členská schůze - 17.března od 15.hod Program : Před zahájením   

      si můžete zaplatit členské známky

    a) Zahájení VČS, přivítání hostů

    b) Zpráva o činnosti, revize hospodaření,za rok 2017

     c) Plán činnosti a akcí na tento rok 2018 (přednášky, zájezd,  výstavy, besedy se členy )

    d)Diskuse, usnesení VČS, závěr

     e) Občerstvení,

     f) volná zábava, hudba, tanec, tombola

    

DÁRKY DO TOMBOLY VÍTÁNY

 

       

3) Upozorňujeme všechny naše členy, že jsme k zastižení na Dlažánkách 321

       v Domě zahrádkářů vždy 1. úterý v měsíci od 16.hod, v tuto dobu za námi můžete

       přijít, půjčit si knihy, Zahrádkáře, odborné DVD,

 

4) Máme 2. volné zahrádky k pronajmutí na osadě Za Rybníčky , nájemné 1,- kč za

      1m3, dotazy a informace odpovíme na tel. 603814545, 736252904

 

 5) Webové stránky,na kterých jsou vždy aktuální informace:

    www.zahradkari-holesov.cz

 

6) Sledujte informace v našich vitrinách jak na Domě zahrádkářů, tak na Drogerii

       pana Janalíka na Nám.E Beneše.

 

 

Všem Vám děkujeme za přízeň a těšíme se nashledanou na všech našich akcích,

které pro vás všechny připravujeme.

    

 

výbor ZO ČZS Holešov