Jdi na obsah Jdi na menu

Hodnocení práce a činnosti za rok 2018

19. 4. 2019

Zhodnocení činnosti v naší ZO ČZS v roce 2018

Nejdříve v číslech: k 30.12.2018 jsme měli 112 členů, z toho 8 nad 80 let.

mužů 58, s průměrným věkem 62,5let

žen 54,               _ „ _               58,2 let

průměrný věk v naší ZO je 60,5 let

První akcí v minulém roce byla v únoru přednáška Ing. Jaroslava Oborného na téma: Ošetřování ovocných stromů, přítomno bylo 32 posluchačů.17.3. jsme se sešli zde na VČS , naší ZO. Z usnesení z této schůze jsme pak plnili přijaté úkoly. Pan Daněk zhotovil nová vrata do sklepa, branku do dvorka a na brigádě v srpnu je pak natřeli př.Vykopal a př.Gahura. Při této brigádě také př.Zavadil opravil a nahradil opadané obklady v sušárně, a naše děvčata, Jurygáčková, Lešingrová, Glozigová a Vykopalová udělaly úklid v patře budovy, vypraly záclony a umyly okna. Př. Svoboda si pak uklidil a připravil provozovny k zahájení sezony . V plánu byly také oprava vstupních dveří. Ty jsme se nakonec rozhodli vyměnit.Výměnu dveří provedla fa.Macek, tato nás stála 75 680 Kč.

Poděkování za hodiny strávené pro zahrádkáře patří všem děvčatům, která pomohla zajistit hladký průběh soutěží pro žáky , studenty i zahrádkářky, nachystala ceny jak pro OK MZ, rozdělila pohoštění dětem. Př. Jurygáčková a př. Pániková se pak na těchto soutěžích podílejí kontrolou a hodnocením testů . Této soutěže se účastnilo 68 žáků z 9. ZŠ z Kroměřížska. Soutěž vyhráli a do celostátního kola postoupili žáci z 1. ZŠ Holešov Susan Macurová a Ondřej Ambroš, kde se ctí obhájili jak svou školu tak nás, zahrádkáře.

Také při organizaci Floristické soutěže se podílely naše členky Renata Dvorníková a Tereza Langerová, a foto zajistli manželé Vykopalovi.

Zájezd 25.5., jsme uskutečnili na část Jižní Moravy. Navštívili jsme Archeoskansen a Vodní svět v Modré, zahradnictví pana Kostelníčka v Jalubí, Firmu Sonenntor, kde se vyrábí čaje a koření jen s bylin a přírodních produktů. Poslední zastávkou pro nás byly Templářské sklepy. ( S výhradou!!)

V minulém roce, ať s nedostatkem vody se docela podařila úroda ovoce.Sice ne moc kvalitního, ale ke zpracování bylo vhodné. Tím se na provozovnách podařilo za sezonu od srpna do listopadu s pomocí přítele Svobody vymoštovat

9 160 kg jablek a uvařit povidla s 2 300kg švestek

( pro porovnání r.2017 - 2 429kg jablek a 140kg. Švestek)

Ziskem z této činnosti se nám podařilo uhradit 2/3 ceny nových dveří.

V tomto roce jsme sice měli v plánu podzimní výstavu, ale na nabídku ZO Dobrotice jsme se nakonec zúčastnili jejich výstavy a pak také Oblastní výstavy v  Kroměříži, kde jsme se podíleli 97 vzorky ovoce a zeleniny. Naše členky taky přispěly ke krásné květinové výzdobě celé expozice výstavy.

Pravidelným setkáním se už stává „ Adventní tvoření“ spolu s „Degustací výrobků z plodů zahrádek.“ Tak se 30.listopadu v  místnosti ZO sešlo 38 zájemců , jak z řad zahrádkářů, tak i děvčat z Klubu důchodců a Sokola.Přinesli něco na košt a děvčata si vytvořila krásné vazby k předvánočnímu období. Ukázka paní Dvorníkové, jak vytvořit skřítky, seskládat ubrousky, či jak si upravit sváteční stůl byla zajímavá a velmi hodnotná. Ta část večera která podporovala chuťové buňky pak obsahovala 36 vzorků pomazánek, salátů, či dalších dobrot.V soutěži o destiláty se sešlo tentokrát 18 vzorků. Jasnou výherkyní jak v dobrotách tak i ve slivovici byla paní Jitka Hasalová.

Jako každoročně ke konci roku se př. ing. Inquort s partou členů z výboru pustil do inventury majetku a drobného inventáře. Zpráva z této bude součástí zprávy o hospodaření.

Rozesláním vánočních přání a PF do okolních ZO, na Slovensko do Lužianek a dalších spolupracujících organizací včetně MěÚ Holešov, jsme rok 2018 zakončili.

Velké poděkování patří všem členům, kteří se svou pomocí účastní na jakékoliv akci připravované naší ZO.I když ze 112 členů naší organizace můžeme slyšet většinou stejná jména, kteří vždy přijdou pomoci.

Další velké poděkování patří MěÚ Holešov, který nám velmi pomáhá nemalým dotačním příspěvkem na činnost.

SHRNUTÍ NAŠEHO 5-TI LETÉHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ V ZO ČZS HOLEŠOV

Jen velmi stručně, připomenu co jsme zvládli, protože hodnocení každého jednotlivého roku je součástí VČS. .

Za léta 2014- 2019 jsme z technických prací zvládli :

Vylíčení a dezinfekci provozoven, ( moštárny a sušárny ovoce)

Zateplení stropů v celé budově, ( pomocí půjčky z ÚS PRAHY ),

Izolace střechy na prostorách skladu a prodejny, (mimořádná dotace z MěÚ Holešov)

Oprava odpadního potrubí ve sklepě - po havárii

Zhotovení závětrné stěny v patře budovy a nové skříňky na vratech panem Daňkem. Jeho zásluhou byl opraven lis a nová násypka na jablka v moštárně.

Byla provedeny revize plynových spotřebičů, hasicích přístrojů, elektroinstalace a komínů v budově DZ.

Společenskokulturní akcí je naše každoroční VČS, spojená s tombolou a zábavou při živé hudbě.A také samozřejmě naše zájezdy, které každý rok pořádáme po krásách naší Moravy.Pořádali jsme i a dva zájezdy do Polska.

Z odborné činnosti a jsme nabídli:

8 přednášek

9 výstav

5 zájezdů ,

5 tvoření a degustací,

Každoroční zajištění soutěží OK MZ i OK Floristiky,průměrně pro 90 žáků ZŠ, 20 studentů a 10 členek ZO ČZS.

Podíleli jsme se také na oblastních výstavách, kde jsme se zapojili do přípravy, aranžování ale také do soutěží a tvoření s dětmi.

Naše členka Renata Dvorníková v minulém i předminulém roce na podzimní výstavě Flora Olomouc získala jako amatérka Pohár ředitele výstaviště za floristickou práci v soutěži vypsané Svazem Floristů a květinářů pro profesní floristy a studenty zahradnických škol. Tímto reprezentuje nejen naši ZO, ale také město Holešov na této tak vysoce profesní soutěži- GRATULUJEME!!

Pravidelně 1x měsíčně je náš Dům zahrádkářů k pronájmu panu Ant.Krejčímu pro jeho „sekáč“.

Zdarma propůjčujeme prostory 2x ročně Charitě Holešov pro sběr šatstva.,

ČSV zde má prostory pro schůzovou a přednáškovou činnost,

Za pronájem části skladu jsou nám vděčni „ mečíkáři“ SO ČZS GLADIRIS, kteří zde mají uloženy vázy pro jejich výstavy, které se svolením používáme i pro naše floristické soutěže…

Dalšími nájemci našich částí budov jsou pan Podhajský a pan Bubík, který převzal a upravil si prostory po paní Nevřalové.

K 31.12.2018 jsme ukončili nájem pozemků od Pozemkového úřadu ČR pro Zlínský kraj v osadách Žopská I a II. Pozemky byly zakoupeny do vlastnictví uživateli.

Tím má ZO ČZS Holešov ve vlastnictví pouze pozemek o výměře 0,2834 ha – což je osada „Za Rybníčky“.Na této osadě je 8 nájemců, kteří platí pronájem 1Kč/za 1m2!

Propagací a zviditelněním naší ZO se stalo zprovoznění našich webových stránek členem Josefem Vykopalem. Zde si můžete prohlédnout nejen fotografie ze všech akcí, ale máte zde i informace pro zahrádkáře, pozvánky na naše výstavy, přednášky a další zajímavosti.

V Holešově dne 5.2. 2019

Vlasta Čablová