Jdi na obsah Jdi na menu

Hodnocení práce a činnosti za rok 2017

31. 3. 2018

ZO ČZS Holešov VČS 17.3.2018

 

Vážení přátelé zahrádkáři, dámy, pánové, vážení hosté.

V minulém roce oslavila naše celostátní organizace ČZS 60let od založení svazu. Toto výročí si připomíná většina ZO .K jubileu se uskutečnila velká mezinárodní výstava starých ovocných odrůd EUROCOM, které se účastnili ovocnáři z velké části Evropy. Olomoucký podzimní Hortikomplex tak navštívilo 26tisíc návštěvníků našich i zahraničních zahrádkářů.

Naše organizace, která do této doby působila jako SPOLEK se do celostátního svazu zapojila 6.6.1958 a měla 250 členů. Po všech těch letech práce se pak před 45 lety také spoluprací všech členů postavil i tento se i náš Dům zahrádkářů ! – A je to věk, - kdy i my lidé začínáme mít nárok na „údržbu“ a tu u našeho společného majetku je to vidět rok od roku více!

Tak jsme v minulém roce byli nuceni zajistit izolaci střechy nad dílnou a prodejnou na sousedních budovách, kde začalo střechou protékat. Izolaci zajistila firma IZOLACE TH s.r.o., z Kroměříže. Díky MIMOŘÁDNÉ DOTACI, o kterou jsme požádali město a toto nám vlastně kromě dotace 20 000,- na činnost darovalo i tu mimořádnou opět v hodnotě 20 000,- kč, tak jsme mohli částku 71 000,- kč uhradit!! Za tuto pomoc městu mockrát děkujeme! Bez ní bychom to jen těžce zvládli.

Pan Bubík, nájemce prodejny slíbil, že na své náklady opraví a zalíčí prosáklé stropy. Taktéž už nastříkal fasádu přední části budov.

Další problémy, které se na DZ rok co rok nachází, a jsou náročné na finance, se budou průběžně řešit, podle důležitosti. (obklady v sušárně???)

Celá naše budova slouží všem zájemcům z města a okolí k pronájmu místností k oslavám, výročím, schůzím atp. Takto vlastně využívají naše

prostory naši přátelé ze Svazu včelařů, 1x měsíčně je zde výprodej- bazar použitého oblečení, občas je zde i jiný prodejce, ale to vše nám nestačí pokrýt náklady na opravy a obnovu mnohých zařízení v budově.

2x ročně propůjčujeme zdarma místní charitě prostory ke sběru šatstva.

V minulém roce se také po létech musela provést revize elektřiny v celém areálu. Bylo nalezeno několik nedostatků, které bylo nutné odstranit. Toto zajistili přes odborníky členové Gahura a Daněk. Přítel Daněk také zhotovil novou vitrinu pro naše letáky, chystané akce a umístil ji na vrata.

Provozovny – sušárna a moštárna také slouží široké veřejnosti, nejen našim členům. V minulém roce se ovšem počasí podepsalo na úrodě ovoce a tak i na těchto službách to bylo znát.!

Jen pro porovnání :

v roce 2015 jsme zpracovali pro moštování 7 360kg jablek, uvařili povidla ze 1 100kg švestek.

v roce 2016 to bylo…….3 300kg jablek 110kg švestek!!

v roce 2017 ,…..2430kg jablek 140kg švestek na vaření povidel

Moštování se jako každý rok ujal přítel Svoboda !! Ten také tradičně zaujme svým výkladem děti z MŠ a z družiny 1.ZŠ,které si donesou jablíčka na vymoštování a domů si pak odnášejí čerstvou jablečnou šťávu. Podle paní učitelky ,jí prý domů moc nedonesou, větší část spotřebují už po cestě do školy.

Panu Svobodovi tak patří velké poděkování za jeho práci a přímo divadelní představení pro děti!!!

Ze společenských aktivit můžeme připomenout VČS v minulém roce,kde jsme měli i návštěvu našich slovenských přátel zahrádkářů z Lužianek i s panem starostou jejich obce.

V dubnu jsme zajistili odbornou přednášku o pěstování jahod, kterou přednesl pan ing. Jaroslav Oborný, zúčastnilo se 28 zájemců.

Pravidelně se naše ZO podílí největší účastí na organizaci OK MZ. V minulém- 15.tém ročníku této soutěže v zámku Holešov účast 68 žáků z 11 ZŠ nejen

z Holešova, ale z celého regionu. Prostory zámku( sálu a přízemí) nám MKS a město zapůjčuje pro tuto akci zdarma. Vždy máme krásně připravený sál pro testovou část soutěže a v arkádách přízemí připraveny stoly pro poznávání rostlin. V minulém roce se žáci zapojili po soutěži i do výsadby květin okolo památníku F.X. RICHTERA v Růžové zahradě.

Vítězové tohoto OK MZ se pak v červnu utkali v celostátní soutěži v Praze. Tyto naše dva soutěžící – Lucii Folknerovou a Matěje Obšivače doprovodila a celou dobu jim vlastně dělala dozor naše členka Eva Přívarová- děkujeme jí i našim dětem za reprezentaci nejen zahrádkářů , ale i našeho města ! !!

Koncem dubna a začátkem května se také organizačně podílíme na Floristické soutěži jak žáků ZŠ, tak i studentů ze SŠ, ale i amatérek- našich zahrádkářek. Tato soutěž se sice pořádá na výstavišti Floria v Km, kde své květinové výtvory předvádějí soutěžící před veřejností stanou se součástí výstavy .Opět tak reprezentují nejen ZO, za které soutěží, ale žáci svou školu !! Na této soutěži zvítězila žákyně 1.ZŠ Holešov-Vendulka Rožnovská a za zahrádkářky naše členka – Renata Hruboňová. Obě pak postoupily do Zemského kola soutěže, do Prostějova, kde byla Vendulka na 4. místě a paní Hrubonová jela obhajovat 1.místo do celostátního kola v Lysé n/l. zde se umístila na stříbrné pozici!!!

Další, tentokrát 1. místo si pak odvezla i z Floristické soutěže pořádané na výstavišti Flora Olomouc, na podzimním Hortikompexu.

Na konci května jsme opět uskutečnili pro zájemce zájezd. Tentokrát jsme se na severní Moravě zastavili v Příboře v okrasné školce, a navštívili i město a muzeum Zikmunda Freuda. Navštívili jsme zámek Hradec nad Moravicí. Skalničky a také lekníny si mohli naši zahrádkáři nakoupit v další zahradě ve Fryčovicích . Zájezd jsme ukončili návštěvou zámku a parku v Lešné u Val. M.

V minulém roce jsme po dlouhé době neuskutečnili výstavu ovoce v naší ZO, ale účastnili jsme se 68 vzorky ovoce a zeleniny na Oblastní výstavě Kroměříži. TV areálu výstaviště FLORIA , kde si ji vždy prohlédne velké množství návštěvníků.

I na této výstavě se za naši ZO prezentují naši členové výboru- odborní poradci v zahrádkářské problematice- přítel Luboš Zavadil a Vlasta Čablová. V prostoru

výstavy jsme také připravili koutek pro děti, kde si mohou vyrobit z přírodnin zvířátka, namalovat obrázky a rodiče si mohou v klidu prohlédnout výstavu.

V srpnu se v prostorách budovy a areálu uskutečnila brigáda na úklid skladu a nádvoří, na kterou přišlo 17 členů . Děkujeme všem za pomoc.

Na sklonku roku ( 24.11.2017)jsme opět umožnili zájemkyním o tvoření adventních aranží v našich prostorách, kde středem sálu byla inspirativní ukázka úpravy vánočního stolu, o kterou se postarala opět paní Hruboňová. Součástí této tvořivé akce je i degustace výrobků z výpěstků našich členů a členek. V degustaci vzorků pálenek zvítězil tentokrát se svou slivovicí Oldřich Gahura. Pomazánky a chuťovky připravily a děvčata s výměnou receptů těch nejzajímavějších . Tento večer se nás sešlo bezmála 60!!

Na druhý den, 25.11.2017 byli pozváni dlouholetí členové naší ZO na slavnostní setkání a posezení , abychom jim předali poděkování a diplomy z ÚSTŘEDÍ ČZS , za jejich obětavou práci ve svazu. Ze 14 pozvaných přišlo 8zasloužilých členů nad 80 let. Tohoto slavnostního odpoledne se také účastnili zástupci města: pan starosta R. Seifert a pan místostarosta Jaroslav Chmelař.

Pan starosta Mgr. Rudolf Seifert pak ještě předal několika členům výboru ZO Pamětní listiny a drobné upomínky se znakem města jako poděkování za jejich práci. Setkání pak oživila hudba harmonikářů a dokonce se i tančilo!!

Na konci září členové výboru vyměřili na osadě za Rybníčky pozemek,část bývalé zahrádky paní ZÁKOSTELSKÉ ,KTERÝ NABÍZÍME K PRONÁJMU. Pozemek má rozlohu 328 m 2.

V prosinci se v naší ZO vždy provádí inventura materiálu a stavu provozních prostor, tohoto se vždy ujme a pečlivě připraví a zpracuje pan ing. Inquort , se svou již sehranou partou členů a členek z výboru. Zpráva bude přečtena ve zprávě o hospodaření ,.

Ještě na konci listopadu jsme přijali výzvu od MKS ,na výzdobu sálu k Novoročnímu koncertu a reprezentačnímu plesu města . Tohoto se ujaly naše dvě členky př. Vlasta Čablová a Renata Hruboňová a pokud jste navštívili tyto akce města, mohli jste sami zhodnotit, zda se jim tato výzdoba povedla.

 

Zhodnocení práce výboru

Výbor naší ZO se schází pravidelně 1. úterý v měsíci . Účast je 80% . Zabývá se přípravou následné akce, a hodnotí tu uplynulou. Organizačně jsou členové výboru rozděleni a mají každý své povinnosti , které si dobře plní. .

Vedení pokladny- přítelkyně Marie Lešingrová, jednatel př. ing. Stanislav Inquort řeší administrační problémy, má na starosti pozemky , vede a ukládá korespondenci – jsou to dvě mé pravé ruce!!!!

Zápisy z každé schůze jsou krasopisně a přehledně vedeny přítelkyní Evou Mikešovou!!

Děvčata Zdena Gloziková a Jarmila Reimerová mají v kompetenci členské příspěvky vybrané ode všech našich členů ZO, vedou matriku a Jaruška se navíc stará o naši knihovnu- kterou můžete vždy před výborovou schůzí využít a půjčit si tak odbornou literaturu, DVD, ale i svázané ročníky Zahrádkáře. Přítel Daněk pak zajišťuje chod celého našeho domu, údržbu a „drobné“ opravy na DZ. K němu se pak přidají ostatní mužští členové výboru radou či pomocí.

Na žádné akci naší organizace nikdy nechybí a vždy pomůže radou, nápady a i jinak náš vážený a milý přítel pan Milan Šrámek., kterému patří gratulace k jeho úžasným 90.tým narozeninám, upřímné poděkování za jeho práci, chuť, kterou obdivuhodným elánem předává nám“ mladším“ !!

Ze zdravotních důvodů odešel z výboru přítel Karel Lešingr. Na základě toho musíme kooptovat do výboru dalšího člena. Navrhujeme pana Josefa Vykopala, který nám zpracovává naše webové stránky . Jmenovaný souhlasí se zapojením se do práce výboru ZO.

 

 

 

 

 

 

PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ A PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM …………………………………………………………………………………………………………………

PODĚKOVÁNÍ :za dlouholetou činnost a práci ve výboru ZO:

příteli Milanu Šrámkovi, Evě Mikešové, Stanislavu Inquortovi,

Karlu Lešingrovi-

Poděkování : za práci kterou pro ZO dělají –příteli Jaroslavu Svobodovi

panu Ladislavu Vojáčkovi, --

Blahopřání : k významnému životnímu výročí : Stanislavu Kovářovi ,

Jarmile Reimerové, Zdeně Glozikové, Janě Vojáčkové,

………………………………………………………………………………………………………………………