Jdi na obsah Jdi na menu

Zahrádkářský zákon ze dne 1. 6. 2021

19. 8. 2021

ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZÁKON

 Vážení zahrádkáři,

 dovoluji si Vám oznámit, že dne 1. 6. 2021 podepsal prezident České republiky Miloš Zeman zahrádkářský zákon. Tím zahrádkáři završili dlouholeté úsilí o legislativní zakotvení své činnosti.

Zákon nabývá účinnost prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Zákon by měl být v nejbližší době vyhlášen ve sbírce zákonů. Účinnost proto předpokládáme od 1. 1. 2022.

Zákon upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, přináší definici zahrádkářské činnosti, zahrádkářské osady, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti, upravuje smlouvy o pachtu a nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost, jakož i působnost orgánů veřejné správy (Státní pozemkový úřad, obec, Ministerstvo zemědělství) při podpoře zahrádkářské činnosti.

Vznik nájmu nebo pachtu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. 1. 2022), se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. To znamená, že stávající smlouvy jsou platné a účinné, není je potřeba měnit nebo uzavírat nové. Ustanovení § 6 odst. 7 až 9 zahrádkářského zákona (tj. šestiměsíční výpovědní lhůta a kompenzace při ukončení smluvního vztahu) se použije i na nájem a pacht pozemku pro zahrádkářskou činnost vzniklý přede dnem účinnosti zákona. V případě, že stávající smlouvy skončí, např. uplynutím doby, tak nové smlouvy uzavírané po 1. 1. 2022 se již musí uzavírat v souladu s ustanoveními zahrádkářského zákona k pachtu a nájmu.

Bližší informace, jakož i úplné znění zákona naleznete na https://www.zahradkari.cz/novinky/novinka.php?id=344 a na https://www.zahradkari.cz/czs/index.php?str=132

V případě dotazů kontaktujte naši právní poradnu: JUDr. Jarmila Štroblová, pravnik@zahradkari.cz

S poděkováním všem za podporu

Stanislav Kozlík

Předseda ČZS