Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční členská schůze 2021

18. 9. 2021

Zhodnocení Výroční členské schůze ZO ČZS Holešov ze dne 11.9.2021

VČS ZO ČZS Holešov , pořádaná v Domě zahrádkářů 11.9.2021 od 16 hodin se uskutečnila za účasti 56 členů ZO a hostů: pana starosty města Holešov - Mgr. Rudolfa Seiferta , předsedy ÚS ČZS v Kroměříži Jiřího Pecháčka, a manželů Blažkových, zástupců výboru ZO ČZS Dobrotice

Schůze proběhla podle připraveného programu.

Byly předneseny hodnotící zprávy činnosti, hospodaření za rok 2020, návrhy na hospodaření a činnost na rok 2021. Současně byli členové seznámeni se stávajícími pracemi, rekonstrukcí zázemí DZ a dalšími akcemi pro letošní rok.

Členové byli stručně seznámeni se Zahrádkářským zákonem a ze Stanov ČZS jim byly připomenuty práva a povinnosti členů.

Důležitou zprávou byly změny cen pronájmů v prostorách DZ a cen za služby v provozovnách ( moštárně a vaření povidel).

V diskuzi pak byl návrh a výzva členům na pomoc při akcích, popř. zaplacení neodpracovaných hodin, či případné navýšení nájemného za zahrádky v pronájmu. Toto nebylo zaneseno do usnesení a také se nikdo z učastněných členů k této části diskuze nevyjádřil.

Usnesení přednesené členům na VČS bylo všemi členy schváleno, nikdo se nezdržel , ani nebyl nikdo proti tomuto usnesení.

V diskuzi pak byly členům nabídnuty možnosti návštěv zahrádkářských výstav v okolních ZO s tím, že se naše ZO účastní svými výpěstky na výstavě v Dobroticích.

Celé znění plánu, programu a usnesení je založeno ve složce VČS 2021

Po skončení diskuse a usnesení pak se členové mohli podělit o zábavu při losování tomboly , která i letos byla bohatá. Ač bez hudby se i takto ti,kteří s námi rádi zůstali spolu vzájemně pobavili a v dobré náladě a pohodě jsme se kolem 20.hod. rozešli.

Jsou členové, kteří se na žádné VČS neukáží, i když je jim vždy dodaná pozvánka. Nepřijdou ani na žádnou přednášku a nezajímá je dění v našem spolku.K těmto neaktivním členům pak budeme i my podobně přistupovat.