Jdi na obsah Jdi na menu

VČS ZO ČZS Holešov

17. 3. 2024

Z výroční schůze Českého zahrádkářského svazu Holešov

 

Výroční chůze klubu zahrádkářů proběhla v areálu na Dlažánkách za potěšitelného zájmu členů. Hlavní právu o činnosti přednesla předsedkyně Vlasta Čablová. Konstatovala, že na začátku letošního roku měl spolek 80 členů s průměrným věkem 63 let, z toho je 54 žen a 35 mužů.

V roce 2023 zahrádkáři opravili za podpory města (dotace 40 000 Kč) střechu areálu s izolačním nátěrem, v rámci akce milion získali dotaci 20 000 Kč na činnost a další vybavení areálu. Největší investice zahrádkářů směřovala do obnovy zařízení pro moštování ovoce a vaření povidel. Tato modernizace přinese spolku i klientům urychlení celého procesu a možnosti zpracovávat i malé množství ovoce a úsporu energie.

V loňském roce 2023 si klub připomněl 75. výročí založení nejen výstavou dokumentující vývoj spolku a také proběhla řada dalších akcí – 3. mezinárodní výstava mečíků, přednášky k zahrádkaření a ovocnářství a také kurzů pro mládež i dospělé věnované floristice či podpory znalostí o ovocnářství a pěstování květin a zeleniny.

 

Dalším bodem programu bylo sestavení plánu činnosti Klubu zahrádkářů pro rok 2024. Podobně jako v minulých letech úkolem členů bude starost o Dům zahrádkářů a jeho zařízení, údržbu, úklid atd.

Již proběhlo setkání s čestnými členy (26. 1.). Výbor společnosti se bude i nadále scházet každé první úterý v měsíci (v 17 h.), v jarním období proběhnou dvě přednášky (8.3.) a další 17. 4. v 17 h. k léčivým bylinám a jejich významu, sběru, uchovávání a užití.

S tím souvisí propagace a podpora aktivit souvisejících s floristikou pro mládež i seniory, na 26. 6. je plánován zájezd a na 27. a 28. 7. tradiční výstava mečíků. V období srpen až říjen bude probíhat moštování ovoce a vaření povidel a v září uspořádá klub výstavu ve spolupráci s MKS v prostorách zámku. Výstavy ovoce a zeleniny zatím nejsou na podzim naplánovány (Holešov, Dobrotice, Míškovice, Prusinovice atd.).

 

Dále předkyně Vlasta Ćablová shrnula poslední volební období vedení spolku (uvedeno na www stránkách Klubu zahrádkářů) a následovala volba nového výboru.

Do čela spolku byl zvolen výbor a kontrolní komise a na období 2024 až 2029 zastupují holešovské „Zahrádkáře“: předseda - Vladimír Daněk, jednatelkou je Renáta Dvorníková a pokladní Marie Šípková.

 

V další části programu poděkoval nový předseda „Zahrádkářů“ paní Vlastě Čablové, předsedkyni spolku v posledním desetiletí, za její velmi aktivní práci a stabilizaci klubu, rozšíření činnosti spolku do dalších oblastí (floristika, podpora a výchova mládeže, velmi kvalitní chod spolku i starost o majetky a Dům zahrádkářů). Oceněni byli i další dlouholetí členové. Následovala diskuse a vystoupení hostů i debata ke stálému zvyšování členských příspěvků, ze kterých jde větší část na celostátní či okresní organizace.

V závěru výroční schůze proběhl společenský program i s bohatou tombolou.

 

R. Seifert