Jdi na obsah Jdi na menu

Rady do zahrady

12. 4. 2017

          Leden

 • V lednu (stejně jako v prosinci) pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce. Skladovací prostory pravidelně větráme, hnilobami napadené plody ihned odstraňujeme a likvidujeme.
 • V zimě máme dostatek času ke zhotovení hnízdících budek pro ptactvo a k jejich umístění v sadu. Především se snažíme přilákat sýkorky a vytvořit pro ně zimní nocoviště, a to pomocí nově vytvořených budek anebo např. využitím použitých trubkových feromonových lapáků Etocap CP či odpadních umělohmotných rour, jejichž jeden otvor zaslepíme. Zhotovené dřevěné budky pro sýkorky by měly mít vnitřní rozměry 14 x 14 x 25 cm. Vletový otvor o průměru 3,2–3,5 cm je třeba umístit v horní třetině výšky přední desky a musí se nasměrovat k jihu nebo k východu. Budky zavěšujeme do výšky 2–3 m. V zimě také na zahradě nezapomínáme pomocí zhotoveného krmítka přikrmovat i ostatní ptáky. Sýkorky dávají přednost olejnatým semenům a kousku zavěšeného loje.
 • Pravidelně i v lednu kontrolujeme oplocení zahrad, aby se do nich nedostala zvěř, a během celé zimy pak studujeme odbornou literaturu a navštěvujeme školicí akce.

          Únor

 • V únoru lze navázat na opatření uvedená pro měsíce prosinec a leden. Tento měsíc je také nejzazší termín, kdy je třeba odstranit ručně, pomocí nůžek či houseníku (jde o stříhací zařízení upevněné na delší tyči) mumifikované moniliózní plody a zámotky housenek. Tento materiál je pak nutné zlikvidovat nejlépe spálením.
 • Pokud sejde sníh již koncem února, je třeba shrabat a rovněž zlikvidovat zbylé spadané listí.
 • Na starých stromech odstraňujeme odumřelou borku – je totiž úkrytem mnoha škůdců, především housenek obaleče jablečného a larev vlnatky krvavé. Na hrušních ukrývá dospělce mery skvrnité, ale naopak je také i úkrytem mnoha užitečných a indiferentních živočichů.
 • Kmeny a silnější větve ovocných stromů lze natřít vápenným mlékem, abychom zabránili praskání kůry a mrazovým deskám, které mohou být způsobeny většími teplotními výkyvy mezi slunečným dnem a mrazivou nocí. Účinnější je však zakrývání kmenů, především z jižní strany, různým materiálem – prkny, speciálními chrániči, chvojím, papírem apod.
 • Průběžně i v únoru kontrolujeme uskladněné ovoce a skladovací prostory za příznivého počasí větráme.
 • Vzcházející podzimní výsadby česneku ošetřujeme proti houbomilce česnekové. Lze to provést dvojím způsobem – mechanicky, kdy celý záhon pokryjeme již v únoru bílou netkanou textilií, kterou odstraňujeme až v dubnu, anebo chemicky. Chemickou ochranu je třeba provést již v době, kdy teplota vzduchu vystoupí nad 10 °C. Ošetřujeme dvakrát po 14 dnech, a to pyrethroidem – Karate se Zeon technologií 5 CS – v 0,05% koncentraci.
 • Nakonec uvádím, že v zimním období, nejpozději do konce února, můžeme introdukovat do sadu (vyvazováním textilních pásů na větve stromů a keřů) dravého roztoče Typhlodromus pyri (Biolaagens-TP), což je kvalitní biologické opatření k likvidaci roztočů a svilušek.

          Březen

 • Především si obstaráme chybějící základní chemické a biologické přípravky k ochraně rostlin, feromonový lapák k monitorování náletu obaleče jablečného (např. Deltastop CP), žluté lepové desky ke sledování náletu pilatek, vrtule třešňové a mšic a konečně bílé lepové desky k registrace náletu pilatek na slivoně a na jabloně...
 • Po oschnutí půdy je třeba dokončit úklid spadaného listí. Pokud nejsou listy poškozeny minujícími škůdci, zapravíme je do půdy, případně zkompostujeme.
 • Je nejvyšší čas vyvěsit nové a vyčistit staré budky pro ptactvo.
 • Nejpozději během předjarního řezu musí být ze stromů odstraněny i mumifikované zbytky plodů jádrovin a peckovin napadených moniliniovou hnilobou plodů, dále odstraněny letorosty, případně konce letorostů u jabloní napadených padlím a konce letorostů angreštů napadených hnědým padlím angreštu. Připomeňme si starou pravdu, že samotný předjarní řez slouží nejen k regulaci násady, ale i k omezení výskytu a šíření houbových chorob. Je to také tím, že řezem zajistíme dostatečnou vzdušnost a osvětlení korun stromů.
 • Při předjarní prohlídce při integrovaném způsobu ochrany u profesionálních velkopěstitelů ovoce je povinností každoročně vyhodnotit množství přezimujících škůdců. Potřeba chemické ochrany se pak stanovuje na základě zjištění počtu vajíček, larev a dalších přezimujících stadií škůdců -(vajíček mšic na jádrovinách a peckovinách, dále vajíček svilušky ovocné a píďalky podzimní, štítků štítenky zhoubné a čárkovité, housenek v zámotku pupenových a slupkových obalečů, vajíček mery jabloňové, a molovky pupencové a štítků puklice švestkové). K ošetření výsadeb u velkopěstitelů se přistupuje pouze tehdy, jestliže se zjistí u některého či u více přezimujících škůdců výskyt překračující ekonomický práh škodlivosti (EPŠ). Pro zahrádkáře uvádím hodnocení napadení škůdci až v období, kdy je většina přezimujících škůdců vylíhnutá a při prohlídce dobře patrná a to tak že se pouze u jádrovin přehlíží květní a listové růžice. Orientační kritická čísla EPŠ jsou stanovena na sto růžic deset a více jedinců mšice jabloňové nebo jedna růžice napadená mšicí jitrocelovou, sto a více larev mery jabloňové, čtyři a více housenek píďalek, tři a více housenek pupenových obalečů (růžička listová je sbalená a opředená) a tři a více brouků květopasa jabloňového na sto poupat... Soudím, že tento jednoduší způsob zjišťování EPŠ je vyhovující a splnitelný i pro zahrádkáře.
 • Ošetříme stromy s mrazovými trhlinami a deskami, případně kmeny poškozené hlodavci. Mně samotnému se osvědčil po zimě na Vysočině, kdy napadlo velké množství sněhu a kmeny i větve byly poškozeny zajíci, přípravek Aversol pasta. Je registrován na lesní a okrasné dřeviny, obsahuje však účinný fungicid thiram, který samotný se běžně používá v ovocnářství. Tento přípravek je registrován k zabránění okusu zvěří... Další podobný přípravek Pellacol, jenž je 10% suspenzí thiramu, je registrován dokonce i k hojení a zacelování ran poškozených kmenů, Je nově povolen v ovocných školkách a v ovocných sadech. Nátěr či postřik je třeba provést co nejdříve po poranění. Používám fortifikovanou Aversol pastu, (zhotovuji ji tak, že do jednokilového balení přidávám a rozmíchám navíc Thiram Granuflo v dávce 30 g).
 • Na rybízu odřežeme suché větvičky poškozené housenkami nesytky rybízové a především obíráme a pálíme nápadně zvětšené pupeny napadené vlnovníkem rybízovým. Při silnějším napadení ostříháme větvičky pod nejníže postiženým pupenem. Při výskytu tohoto onemocnění navíc vždy provedeme před květem při teplotě nad 18 °C postřik akaricidem dodávaným na trh v zahrádkářském malobalení - Nissorun 10 WP v 0,07% koncentraci.
 • Koncem února, nejpozději v březnu, těsně před rašením uskutečníme první předjarní postřik všech stromů a keřů přípravky na bázi mědi (např. Kuprikol 50 nebo 250 SC, Champion 50 WP, Korzar nebo Flowbrix). Toto ošetření má mnohočetný příznivý vliv:
  • U broskvoní je to optimální termín ošetření v době, kdy se začínají zvětšovat vrcholové listové pupeny na jednotlivých větvičkách. Bývá to obyčejně tehdy, když na lískových keřích práší jehnědy. U broskvoní jde především o první a rozhodující postřik proti kadeřavosti broskvoně a suché skvrnitosti listů broskvoně. Toto opatření rovněž působí proti napadení větévek, větví a kmenů bakteriemi z rodu Psedomonas a houbami z rodu Valsa (Leucostoma), což způsobí omezení výskytu korových nekróz spojených s klejotokem.
  • U dalších peckovin může toto ošetření bránit výskytu puchrovitosti slivoně, dále též korovým nekrózám peckovin a částečně omezit i vznik tzv. mrtvice u meruněk.
  • U jádrovin omezíme tímto postřikem výskyt nektriové korové nekrózy a výskyt strupovitosti. Postřik je třeba provádět, až když teplota vzduchu vystoupí nejméně na 7° C. Použijeme k tomuto ošetření zásadně přípravky na bázi mědi čili buď Kuprikol 50, Champion 50 WP, Korzar nebo Flowbrix...
 • Kulturu jahod očistíme od starých zaschlých a nemocných listů, jahodník přihnojíme a ošetříme přípravkem Vertimec 1,8 EC proti roztočíku jahodníkovému a pomocí přípravku Ortiva proti chorobě, která se v poslední době vyskytuje stále častěji a která na plodech dělá propadlé nahnědlé hnilobné skvrny a někdy i malé tmavé skvrny na řapících a čepelích listů. Má název antraknózová skvrnitost jahodníku...
 • Při vlhkém a chladném jaru, kdy se zpomaluje i rozvoj vegetace, je nutné pokračovat až do začátku kvetení v ochraně broskvoní proti kadeřavosti. K opakovanému ošetření broskvoní použijeme prakticky už jen organické fungicidy, např. Dithane DG Neotec, Thiram Granuflo a naposledy v tomto roce Delan 750 SC. Je to způsobeno tím, že přípravek Delan 750 SC má ukončenou registraci a zahrádkáři mohou zásoby spotřebovat do 31.5.2017. Delan 700 WDG a 70 WG u kterých byla prodloužena registrace, až do roku 2022 je povolen pouze pro profesionální uživatele. Též nově registrovaný (7.10.2015) Delan Pro s prodlouženou registrací do roku 2022 je určen pouze pro profesionály s použitím jen pro řešení strupovitost jádrovin...
 • Každoročně je bezpodmínečně nutné provést preventivní postřiky proti hnědému padlí angreštu. Pro první ošetření (již před květem angreštů) se nyní doporučuje použít přípravek na bázi síry Kumulus WG a k ošetření po odkvětu si ponecháme k opakovanému použití strobilurin Discus.
 • V březnu navíc obnovujeme lepové pásy na kmenech ovocných stromů. Na kmeny jabloní připevňujeme lapací pásy z vlnité lepenky k pozdějšímu nalákání housenek obaleče jablečného.
 • Zákeřná mera skvrnitá se na hrušních objevuje především ve velkovýrobě u profesionálních sadařů. U zahrádkářů tomu bývá výjimečně. Pokud by se však tato objevila i ve vašem sadu v minulém roce, pak je třeba zahájit proti ní ochranu již v březnu. V sadu totiž začíná létat již koncem února a v průběhu března. Pohlavně zralé samičky kladou vajíčka ve dnech, kdy jsou maximální denní teploty 10 °C či více stupňů. Vrchol kladení vajíček je v dubnu a květnu. V ochraně proti meře je třeba především zabránit předčasnému vykladení vajíček (provést tzv. synchronizaci kladení) a dále při ochraně použít přípravky maximálně šetřící predátory mer (dravé ploštice, parazitické vosičky, slunéčka a škvory aj.). Největším problémem při ochraně proti merám na hrušních je rychlá selekce rezistentních populací tohoto škůdce k insekticidům.
 • Při kalamitním výskytu mer na hrušních v předcházejícím roce, ke kterému však většinou dochází na monokulturách hrušní u velkosadařů, je zapotřebí provést v sadu následující sled ochranných opatření:
  • Březen: doporučuje se nejméně dvakrát až třikrát v intervalu 7-10 dnů provést postřik okrajových částí stromů řepkovým olejem (Ekol, Biool) s 1% kaolinem s přídavkem smáčedla. Pravděpodobně toto opakované ošetření je rozhodující pro boj s merou skvnitou,
  • Duben: ve fázi myšího ouška, kdy se ještě nelíhnou z vajíček první nymfy, může populaci těchto škůdců omezit dobře provedený jarní postřik olejovým přípravkem v kombinaci s insekticidem (optimální řešení je pomocí 90 ml Ekolu + 2ml Calypso 480 SD na 10 l vody. Upozorňuji, že Calypso 480 SD může použít neprofesionální uživatel pouze do 30.6.2017), po tomto termínu bude Calypso jen pro profesionály!!!.
  • Těsně před květem, kdy se již začínají líhnout nymfy z vajíček, ošetřujeme přípravkem Sanmite 10 SC (je bohužel pouze ve velkobalení, pro profesionální užití!). Na pozdější ošetření proti starším larvám mer je účinnější přípravek SpinTor a při kalamitním přemnoženi larev a dospělců je možné zkusit ještě účinnější Vertimec 1.8 EC. Avšak v poslední době se nyní prosazuje při výskytu mer ještě v tomto pozdním období koncem května úplné vyloučení chemické ochrany a k likvidaci mer se spoléhá na působení přirozených antagonistů, neboť v letním období jsou již regulovány populace mer přirozenými nepřáteli - pavouky, plošticemi, škvory, slunéčky, pestřenkami aj. (samozřejmě pokud nebyli zničeni tito predátořineselektivními insekticidy).
 • Na porostech česneku ponecháváme až do začátku dubna bílou netkanou textilii chránící před náletem mouchy houbomilky česnekové.
 • V zeleninové zahradě je vhodné v březnu posypat záhony, na nichž budeme pěstovat košťálovou zeleninu, dusíkatým vápnem (100 gramů na 1 m2) v rámci prevence proti nádorovitosti kořenů. Tato aplikace musí být provedena 3 týdny před plánovanou výsadbou. Příčinou choroby je mikroorganizmus Plasmodiophora brassicae s obrovskou množivou schopností a několikaletou perzistencí jeho trvalých spor v půdě. Toto agens, které bylo v nedávné době zařazeno mezi prvoky, napadá kořeny všech brukvovitých rostlin (zeleninu, olejniny, brukvovité plevele). Přenos choroby je možný napadenou sadbou a zamořenou půdou. Ochrana kromě aplikace dusíkatého vápna spočívá především v nepěstování brukvovitých plodin na zamořeném pozemku 6–8 let.
 • Při předpěstování sadby se často setkáváme s padáním klíčních rostlin. U klíčících a vzcházejících rostlin dochází k odumírání klíčků nebo k poškození kořenových krčků. Vzcházející rostlinky pak padají a odumírají. Původcem jsou půdní houby (např. Botryotinia fuckeliana, Fusarium ssp., Olpidium brassicae, Phytophthora ssp., Pythium spp., Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum aj.), které přetrvávají v půdě většinou na zbytcích napadených rostlin. Infikovaná půda a pěstební substráty zapříčiňují hlavní přenos tohoto onemocnění. Ochrana spočívá v dezinfekci pěstebních substrátů (např. propařením), dále v moření osiva a ve správné agrotechnice (rozvoji choroby napomáhá převlhčený kyselý substrát). Poslední možností je chemické ošetření substrátů, půdy a rostlin. Lze použít k desinfekci zeminy Merpan 80 WG (30 g na 1 m2 nebo 800 g na 1 m3), dále Proplant nebo asi nejúčinnější Previcur Energy . A nakonec se objevil na trhu Supresivní substrát pro výsev a množenís účinkem proti padání klíčních rostlin, který obsahuje dvě příznivě působící houby, z nichž první potlačuje patogenní půdní houby a druhá ochraňuje sazenice různých druhů zelenin před hmyzími škůdci, kteří napadají kořenový systém rostlin.

          Duben

 • Většinou v polovině měsíce provádíme u ovocných stromů první jarní postřik proti přezimujícím škůdcům, nejlépe na líhnoucí se nebo již na vylíhlé škůdce (ve fázi zeleného až růžového či bílého poupěte) u všech stromů. Místo přípravku Oleoekol, u kterého byla zrušena registrace, použijeme hodnotné náhrady ve formě TM směsi 90-100ml Ekolu s Mospilanem 20 SP 2,5 g/10 l vody, nebo Ekol s Calypsem 480 SC 2 ml/10 l vody (opakuji, že Calypso 480 SC může zahrádkář použít pouze do 30.6.2017)a nebo nověji registrovaný Reldan 22 v dávce 25 ml + Ekol/10 l vody. Místo Ekolu, který je v současně době hůře k sehnání by se dal použít v TM přípravek Biool a nebo lze použít i Rock Effect (uvádím příslušnou vhodnou kombinaci – Přezimující škůdci STOP- Rock Effect 90-100 ml + Calypso 480 SC 2 ml nebo Mospilan 20 SP 2,5 g na 10 l vody).
  • Účinnost insekticidů s obsahem oleje stoupá s intenzitou dýchání daných škůdců, čím později přípravek použijeme (do počátku květu), tím lepší bude jeho dusivý efekt a celková účinnost.
  • Upozorňuji, že pouze kombinované olejovité jarní postřiky obsahující i insekticid mají rozhodující účinnost při likvidaci mer, puklic a štítenek. S těmito škůdci mají v poslední době významné problémy zahrádkáři, kteří takové ošetření pomocí TM postřiků s oleji opomíjejí.
  • Při aplikaci těchto TM olejových přípravků s uvedenými insekticidy musí být teplota nad 12 °C.
  • Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubné se doporučují chemicky ošetřit kombinovanými olejovitými přípravky co nejpozději (od fáze růžového poupěte a event. i později), kdy dochází již k rozlézání nymf první generace. Zde preferujeme použít z insekticidů do kombinace Mospilan 20 SP.
  • Naopak v lokalitách, kde pravidelně škodí květopas jabloňový, je nutné ošetřit jabloně již ve fázi myšího ouška a zde z insekticidů v kombinovaném postřiku se doporučuje preferovat Calypso 480 SC, které mohou použít zahrádkáři naposledy v tomto roce...
 • Pokud se nám nepodaří vytvořit výše uvedenou kombinaci TM s olejem, pak jako alternativu doporučuje firma Agro CS přípravek pod názvem Přezimující škůdci STOP- Rock Effect ve zvýšené dávce 300 ml/10 l vody, anebo firma AgroBio Opava dodává Jarní soupravu obsahující bohužel jen insekticid a smáčedlo.
 • Současně v době preventivního jarního postřiku, ale nejpozději ve fázi myšího ouška, je třeba provést i první preventivní ošetření jádrovin proti strupovitosti. Protože u přípravku obsahující dodin (Syllit 400 SC, Syllit 65 WP) byla zrušena registrace, použijeme z organických kontaktních fungicidů především mancozeb (Dthane DG Neotec). Alternativně by se dal použít i Thiram Granufloči Merpan 80 WG anebo nově zaváděný Antre 70 WG. Zahajující postřik vyjmenovanými přípravky je třeba provést již ve fázi myšího ouška, a další opakovaný pak nejpozději ve fázi růžového poupěte.
 • V teplejších oblastech nacházíme zpravidla již koncem dubna více než 5 % větviček poškozených padlím jabloně. Zde je pak nutné nejpozději ve fázi zelenéhorůžového poupěte ostříhat dostupné postižené větvičky a v této době provést první ošetření proti této chorobě, a to preparátem na bázi elementární síry (Kumulus WG). Je vhodné aplikovat přípravek na bázi síry solo, nikoliv jako TM - tankmix s výše vyjmenovanými přípravky proti strupovitosti a pro zajištění účinnosti Kumulus aplikovat vždy při teplotě nejméně 16°C.
 • U peckovin provádíme toto první jarní ošetření zpravidla ve vegetační fázi zeleného poupěte.
 • Pokud alternativně využijeme k jarnímu ošetření pouze sólové aplikace povolených insekticidů (např. Calypso AL, Mospilan 20 SP případně Reldan 22), pak je nutné vždy do naředěné postřikové látky přidat smáčedlo.
 • U rybízu provedeme v dubnu před květem první ošetření proti listovým houbovým chorobám (antraknóze a sloupečkové rzivosti rybízu). Použijeme zde přípravek na bázi mancozebu,(Dithane DG Neotec).
 • U maliníku případně i u ostružiníku, když rašící mladé výhony dosáhnou výšky 20 cm, je zapotřebí provést ošetření porostu kombinovaným přípravkem s názvem Signum obsahující systémové látky boskalid a pyraclostrobin a to především všude tam, kde se na starých výhonech objevily v dolních úsecích nekrotické změny kůry signalizují závažnou houbovou chorobu - didymelové odumírání maliníku. Pravým původcem tohoto onemocnění jsou dva druhy hub Didymella applanata a Leptosphaeria coniothyrium, které se vyskytují samostatně anebo častěji společně. Přípravek Signum je již na trhu pro zahrádkáře v malobaleni... Velkopěstitelé mohou proti této chorobě použít další kombinovaný fungicid s názvem Switch a nebo Score 250 EC... Podle intenzity postižení porostů se ošetření pak 2-3x opakuje v intervalu 7-14 dní. Je však třeba si uvědomit, že základem ochrany u tohoto onemocnění jsou především preventivní opatření. Nutno vybrat vhodné stanoviště, dodržovat řídkou hustotu porostu a vyrovnanou výživu, zejména nepřehnojovat dusíkem a provádět včasnou obměnu porostů. Silněji napadené pruty je třeba včas odstranit a na rizikové lokality nevysazovat náchylné odrůdy.
 • Réva vinná raší poněkud později, většinou až koncem dubna. V této době je vhodné provést postřik olejovitým přípravkem TM s akaricidem proti přezimujícím škůdcům především proti vajíčkům svilušky a larvám puklice švestkové (Ekol 100ml + 8g Nissorun 10 WP).Porosty s pravidelným výskytem hálčivce a vlnovníka révového s obrazem kadeřavosti případně plstnatostí révy se ošetří při rašení nebo těsně po vyrašení sirnatými přípravkem (Kumulus WG) a nebo polysufidickou sírou (např. Sulka K, Sulka Extra). Navíc jako biologická ochrana proti fytofágním roztočům (sviluškám a vlnovníkům) se s úspěchem používá uměle vysazovaný dravý roztoč Typhlodromus pyri (Biolaagens -TP).
 • Při eventuálním chladném a deštivém počasí pokračujeme až do kvetení broskvoní ve čtrnáctidenních intervalech nadále s ochrannými postřiky proti kadeřavosti. Do vyrašení pupenů lze eventuálně využit maximálně ještě jednou přípravky na bázi mědi. Po vyrašení je nutné použít již jen organické fungicidy, např. Dithane DG Neotec nebo Thiram Granuflo.
 • U meruněk a višní případně u třešní při chladném a deštivém počasí v době kvetení se provádí preventivně raději dvakrát ošetření proti moniliniové spále, a to na počátku kvetení a poté při dokvétání. Nejčastěji se používá systémově účinný přípravek Horizon 250 EW nebo Teldor 500 SC, Talent. případně nově registrovaný kombinovaný přípravek Signum.
 • Po odkvětu angreštu bude rovněž nutné pokračovat v ošetření proti hnědému padlí, a to dvěma postřiky ve čtrnáctidenních intervalech. Předpokládám, že již před květem byl angrešt preventivně ošetřen účinným fungicidem (přípravky na bázi elementární síry). Po odkvětu pak použijeme dvakrát strobilurin Discus.
 • Při začátku kvetení jahodníku a poté při jeho dokvétání je potřeba zejména za deštivého počasí ošetřit porosty proti šedé hnilobě. První postřik provedeme přípravkem Rovral Aquaflo a druhý dalším fungicidem Teldor 500 SC.
 • Cibule pěstovaná ze sazečky často vykazuje v květnu zkroucené deformované listy, což je nepochybný příznak toho, že byla napadena první generací vrtalky pórové (podobné vizuální příznaky se objeví i při virové žluté zakrslosti cibule – OYDV). Vrtalka je moucha, která z jarní generace nalétává především na cibuli, případně i na česnek a přezimující pór, a to od dubna až do začátku května. Jedinou racionální ochranou je překrytí vzešlé cibule ze sazečky netkanou textilií. Teoreticky existuje i možnost chemické ochrany v době hromadného rojení dospělců vrtalky pórové a to ošetření porostu pyrethroidy (např. Decis Protech, nebo již naředěný Decis AL)...
 • Brukvovitou zeleninu nám mohou po výsadbě nebo při vzcházení a po vzejití úplně zničit dřepčíci. V listech vykusují drobné otvory a při silném výskytu mohou malé vzcházející rostlinky zcela zahubit. Nejvhodnější ochranou je včasné překrývání záhonů netkanou textilií (ihned po výsevu) anebo využití chemické ochrany, a to postřiku rostlinek pyrethroidy (např. Decis Protech či Karate se Zeon technologií 5 CS). Netkaná textilie navíc chrání košťáloviny, pokud je umístěna na záhonu ihned po výsadbě, i proti plodomorce zelné. Její larvy poškozují vegetační vrcholy rostliny, takže se u květáku a brokolice nevytvářejí růžice a u jiných košťálovin pak hlávky.
 • Upozorňuji ještě nakonec, že přípravek Champion 50 WP lze s určitým úspěchem využít k ochraně květů meruněk proti mrazu. Obyčejně to bývá koncem dubna, kdy při signalizaci poklesu teplot pod bod mrazu preventivně, 1-2 dny před nástupem mrazu, ošetříme stromy 0.2% postřikem s tímto přípravkem.

          Květen

 • Pokračujeme především v ochraně jádrovin proti strupovitosti a současně i proti padlí jabloně. Doposud se používaly v období maximálního výletu askospor (před květem, těsně po odkvětu a potom za 14 dnů) k ošetření strobiluriny (Discus nebo Zato 50 WG) v kombinaci s kontaktními přípravky, např. s Dithanem DG Neotec či s Merpanem 80 WG. Nyní se však spíše doporučuje použít náhradou za strobilurin kombinaci systémových triazolových přípravků (např. Talent, Topas 100 EC) s kontaktními přípravky (nejčastěji s přípravkem Dithane DG Neotec, dále ev. s, Merpan 80 WG nebo Thiram Granuflo) a strobiluriny si ponechat v rezervě pro pozdější ošetření jádrovin. V době maximálního rozkvětu jabloní je vhodné v této sérii postřiků z kontaktních přípravků použít v TM směsi Merpan 80 WG. Zabráníme tím vzniku kališní hniloby jablek.V dalším období, kdy už maximální výlet askospor (pohlavních výtrusů houby způsobující strupovitost) pominul, pak stačí používat preventivně samotné kontaktní přípravky, jako jsou např. Dithane DG Neotec, Merpan 80 WG, nebo Thiram Granuflo, a to pravidelně, maximálně ve čtrnáctidenních intervalech. Jen při deštivém a teplém počasí či při silném infekčním tlaku houbových chorob se musíme přechodně vrátit k původní kombinaci výše uvedených systémových přípravků s kontaktními anebo použít nověji registrovaný přípravek Tercel, který přebaluje do malobalení AgroBio Opava s účinnou kombinací kontaktního dithianonu (což je účinná látka Delanu) se systémovou. Léčebně působící látkou – pyraclostrobin.
 • V sadech, kde u jabloní bývají na plodech projevy poškození pilatkou jablečnou je vhodné provést těsně po odkvětu ošetření proti tzv. rané červivosti. Použijeme buď Reldan 22, Mospilan 20 SP nebo SpinTor...
 • Pokud chceme mít dostatečnou úrodu u slivoní, musíme již při dokvétání provést rozhodující postřik k likvidaci pilatky švestkové a žluté! Zde je registrován k ošetření především přípravek Calypso 480 SC, který při aplikaci neškodí včelám. Zahrádkáři mohou letos naposledy tento přípravek použít pokud ho mají v zásobě... Nálet pilatek na slivoních lze zjistit vyvěšením bílých lepových desek do korun stromů.
 • V průběhu měsíce ošetřujeme dle potřeby ovocné dřeviny proti listovým mšicím (Pirimor 50 WG), jádroviny proti merám (SpinTor, Vertimec 1.8 SC) a jabloně proti vlnatce krvavé (Pirimor 50 WG nebo Mospilan 20 SC, vždy s přídavkem smáčedla). Přítomnost mer na stromech (na jabloních mera jabloňová, na hrušních zákeřnější mera skvrnitá) zjistíme pomocí poklepu na větve stromu. Po tomto manévru okřídlení jedinci odskakují z větví, chvíli poletují v okolí a znovu se usazují na strom. Listy napadených stromů jsou pokryté medovicí a později černěmi, listy na hrušních se posléze krabatí a odumírají. Plody jsou rzivé a stromy celkově chátrají.
 • U meruněk musíme sledovat již od začátku května, zda se u nich neobjeví při vlhkém a teplém počasí příznaky závažné houbové choroby hnědnutí listů meruňky. Pokud se po odkvětu meruněk vyskytne takovéto počasí, musíme stromy nejméně dvakrát až třikrát v intervalu 7–10 dnů ošetřit buď Dithanem DG Neotec nebo přípravkem Talent.
 • U révy vinné ve vývojové fázi 5–6 listů je vhodné provést první ošetření proti plísni révy a proti padlí révy. Obvykle na začátku sezony upřednostňujeme kontaktní, preventivně působící přípravky, především kombinaci Folpan 80 WG + Kumulus WG. Dříve používanou startovací kombinaci Kuprikolu 50 s přípravkem na bázi síry si ponecháváme až na závěrečný postřik révy vinné. Alternativně lze použít místo síry i kombinaci DMI fungicidů působících na padlí (např. Topas 100 EC nebo Talent) a místo Folpanu 80 WG proti plísni révové nově zaváděný kontaktní přípravek Antre 70 WG. Další tři kontaktní přípravky – Polyram WG, Dithane DG Neotec a Thiram Granuflo – jsou rizikové pro Typhlodromus pyri v révě vinné. Přípravek Folpan je ze všech kontaktních preventivně působících fungicidů nejvhoddnější, neboť zpevňuje pletiva a zvyšuje odolnost proti padlí, omezuje výskyt botrytiniové hniloby kvetenství (šedé hniloby) a naopak neomezuje populace dravého roztoče Typhlodromus pyri.
  V této době též začíná let první generace obalečů. Je třeba urychleně dokončit vyvěšení feromonových lapáků (Deltasop EA, LB) a zahájit sledování letu a eventuální kladení vajíček na květenství... Proti první generaci se ošetřují pouze významně ohrožené porosty při silném výskytu škůdců. Zpravidla i tak stačí pouze jedna aplikace. Většinou se pak ošetřuje 8–10 dnů po vrcholu letu ekologicky přijatelnými přípravky s larvicidním účinkem (Integro, Spintor) nebo pomocí biologického přípravku Lepinox Plus. Jde vlastně o Biobit XL s trojnásobně zvýšeným obsahem účinných látek-Bacilus thuringiensis (aplikace 3–5 dnů po vrcholu letu).
 • Na začátku kvetení jahodníku a poté za 7 dní provádíme zejména za deštivého počasí zpravidla dva postřiky proti šedé hnilobě jahod. Použijeme nejlépe nejprve Rovral Aquaflo a při dokvétání Teldor 500 SC. Teldor má velmi krátkou ochrannou lhůtu – pouze 3 dny, a proto se může dokonce použít ještě i k ošetření nazrávajících plodů. Smí se však použít maximálně dvakrát za vegetaci a samozřejmě nejpozději 3 dny před sklizní !!!

Vyseté a vysázené zeleniny jsou ohroženy výskytem plžů – slimáčků, slimáků a plzáků. Tito plži škodí nejvíce na jaře a na podzim. Z dostupných přípravků se používají např. přípravky Desimo Duo, Slimax a Metarex M, všechny mají účinnou látku metaldehyd. Tento je atraktivní pro slimáky, kteří ho přijímají jako potravu. Po jeho příjmu dojde k nadměrnému vytváření slizu a k následnému úhynu. Za nejméně toxický se považují přípravky s názvy Ferramol nebo Sluxx HPs obsahem fosforečnanu železitého. Je určen dokonce pro ekologickou produkci a nemážádnou ochrannou lhůtu. Jde o granulovanou návnadu, která se aplikuje ručním rozhozem na povrch půdy mezi pěstované rostliny a kolem záhonků. Maximálně se může použít za vegetace 4x...Dále je možné použít k hubení slimáků dusíkaté vápno (Perlka). Aplikujeme 30 g na 1 m2, a to časně zrána na provlhlou půdu, opět mezi řádky kulturních rostlin. Za suchého počasí se hubící účinek zlepší mírným zapravením dusíkatého vápna do půdy. Tato aplikace má pak kromě hubení slimáků i plevelohubný efekt, navíc je dusíkaté vápno i výborným dusíkatým hnojivem. V poslední době se zavádí biologický přípravek Nemaslug s živými makroorganismy, kde na inertním nosiči jsou parazitické hlístice. Jde o prášek rozpustný ve vodě, jímž se zalije místo, kde se pak parazitické hlístice rozmnoží. Ty potom vnikají do slimáků a plzáků a ničí je. Přípravek působí 6 týdnů. Zahrádkáři často s úspěchem používají laický způsob hubení plžů, když je lákají do sklenic, částečně naplněných pivem a zapuštěných do země...

         Červen

 • Při silném infekčním tlaku houbových chorob (vlhké a teplé počasí) provádíme i v červnu ošetření proti houbovým chorobám jádrovin (padlí a strupovitosti). Z přípravků doporučuji buď Talent, nebo Topas 100 EC. Oba působí proti oběma jmenovaným chorobám. K prodloužení účinku a oddálení vzniku rezistence se kombinují s kontaktními preparáty, např. Dithanem DG Neotec. Jakmile však infekční tlak pomine, vracíme se zpět k samotným kontaktním přípravkům, proti strupovitosti tedy použijeme Dithane DG Neotec a proti padlí přípravek na bázi síry Kumulus WG.
 • Začátkem června dochází především ve vyšších polohách, při teplém a vlhkém počasí (v době zrání Rychlice německé) k počátkům infekce, která způsobuje skvrnitost listů třešně a višně (Blumeriella jaapii). Zde kromě kontaktních přípravků Dithane DG Neotec, nebo Antre 70 WG, které působí pouze preventivně, je možné použít účinnější preparát Talent a nebo Signum.
 • Začátkem června ošetřujeme zejména jabloněproti obaleči jablečnému, který způsobuje červivost plodů. Využíváme především signalizaci pomocí feromonových lapáků (např. s názvem Deltastop CP), Pokud zahrádkář nevyvěsil do koruny jabloně feromonový lapák, potom jakmile zjistí na stromu první červivý plůdek, musí okamžitě použít k ošetření organofosfát Reldan 22, nebo stále dobře účinkující systémově působící neonikotinoid Mospilan 20 SC... Samozřejmě jediné správné určení potřeby a především doby ošetření je možné pomocí lapáku. Poté za 3-5 dnů po vrcholu náletu obaleče použijeme biologický larvicid Lepinox Plus(nahrazuje vyřazený Biobit XL),nebo za 7–10 dnů Reldan 22, či Mospilan 20 SP a nebo ekologicky přijatelný přípravek SpinTor. SpinTor je toxický pro vodní organismy, jinak je šetrný k životnímu prostředí, působí jako požerový a kontaktní insekticid, účinkuje především na larvy ale i na dospělce. V sadech velkopěstitelů se uplatňuje jako insekticid bioprerparát obsahující účinnou látku Cydia pomonella Granulovirus. Přípravek má název Madex nebo Carpovirusine...
 • Na samém počátku června se mohou objevit při vlhkém počasí především na meruňkách a broskvoních šedohnědé skvrny na listech, někdy i na letorostech ale především na plodech (převážně blízko stopky). Na plodech jsou zpočátku drobné šedé až šedočerné skvrny, postupně se zvyšuje jejich počet a skvrny se zvětšují, tmavnou a korkovatí. Jde o strupovitost peckovin (Fusicladium carpophila). Při ochraně pokud je to možné je třebalikvidovat napadené listy, U meruněk a broskvoní omezují výskyt této choroby přípravky Talent, Dithane DG Neotec a Horizon 250 EW a u broskvoní dokonce navíc dobře působí i přípravek proti padlí Kumulus WG.
 • Ve stejnou dobu lze pozorovat především na broskvoních případně dále na slivoních, třešních či meruňkách projevy suché skvrnitosti listů peckovin (Stigmina carpophila)...Na listech jdepředevším o oranžové až červenající skvrny tmavěji lemované, skvrny se zvětšují, splývají a pletivo uvnitř skvrn vypadává, čímž vzniká dírkovitost listů. Tato choroba má i nekrózy na výhonech a na pupenech, ale vletním období se především objevují na plodech drobné nachové skvrny, které se růstem plodů zvětšují a splývají, dále hnědnou a nakonec až černají. Skvrny se pak propadají a korkovatí. Během vegetace při projevech na listech a případně na plodech. Má nejlepší účinnost pří ošetření Talent nebo Antre 70 WG. Preventivně je třeba udržovat vzdušné koruny a při ošetřování peckovin uplatňovat preventivně i přípravky s vedlejší účinností proti suché skvrnitosti - Dithane DG Neotec případně Merpan 80 WG. Součást ochrany by měla být likvidace napadených větévek, plodů a opadlých listů. Proti suché skvrnitosti listů peckovin včetně broskví se ošetřuje od druhého týdne po odkvětu, pokud začne a trvá deštivé počasí. Ošetření se podle potřeby opakuje 2-3x v intervalu 10-14dnů. Důležitý je poznatek, že výskyty této choroby významně redukuje především podzimní, předjarní a jarní ošetření mědnatými fungicidy.(Flowbrix, Champion 50 WP, Kuprikol 50 ev. 250 SC, případně Korzar)...
 • Po 10. červnu začíná nálet mouchy vrtule třešňové. Ta způsobuje červivost třešní zrajících v červenci a v srpnu. Pozor – zde bylo optimálním řešením použití přípravku Calypso 480 SC (možno použít naposledy v tomto roce). Dá se nahradit a je povolen k ošetření třešní i višní Mospilan 20 SP. Nálet vrtule třešňové se dá ozřejmit pomocí speciálních žlutých lepových desek vyvěšených do korun stromů. Bývá to obyčejně v době, kdy v přírodě kvete bez černý. Proti vrtuli ošetřujeme vždy dvakrát v deseti až čtrnáctidenním intervalu. První postřik proti dospělcům se provádí v době jejich zvýšeného náletu na signalizační žluté desky, proti nejmladším larvám v době maxima vykladení vajíček. U pozdních odrůd je potřeba ošetření po 12-14 dnech zopakovat. K ošetření višní proti vrtuli lze použít též Reldan 22.
 • Každoročně se na ovocných stromech a na bobulovinách vyskytují listové mšice. Zde nesmíme váhat a včas proti nim použít selektivní Pirimor 50 WG Působí prakticky proti všem mšicím kromě mšice bavlníkové a řešetlákové, zde pozitivně působí Mospilan 20 SP...
 • V červnu vyžaduje réva vinná zvýšenou pozornost při chemické ochraně. Nejprve, obyčejně začátkem června, v období těsně před květem nebo nejpozději na začátku kvetení révy vinné, musíme provést další obligátní ošetření proti plísni a padlí révy vinné. Protože v této fázi vegetace u padlí nastupuje a u plísně trvá období vysoké citlivosti k infekcím, musíme nyní upřednostnit intenzivně působící přípravky. Tuto vlastnost splňuje např. TM směs Acrobat MZ WG nebo Cassiopee 79 WG nebo Verita (proti plísni) + IQ-Crystal (proti padlí). Po prvním ošetření touto TM směsí při začátku kvetení provedeme po 10-12 dnech další dvě ošetření proti padlí a plísni révy vinné stejně kombinovanou směsí jako při předchozí aplikaci. Tuto výše uvedenou kombinaci je možné použít během vegetace celkem třikrát... Upozornuji, že tato kombinace je náhradou za přípravek Quadris Max, jehož registrace byla stejně jako samotného Quadrisu ukončena a IQ-Crystal pak náhradou za Falcon 460 EC, který byl nově zahrádkářům odebrán a povolen k ošetřováním pouze profesionálním uživatelům.Doplňkem chemické ochrany jsou preventivní agrotechnická opatření, která optimalizují růst keřů především vyrovnaná výživa, zejména nepřehnojovat dusíkem, opatření zajištění vzdušnost keřů a porostu a urychlení osychání rostlin (zejména způsob vedení keřů a řádné a včasné provádění zelených prací včetně citlivého odlistění zóny hroznůbrzy po odkvětu).
 • Po sklizni jahod je nutné ošetřit jahodiště. Pokud se nám vyskytne bílá či fialová skvrnitost listů jahodníku, sežneme porost a ošetříme přípravkem Dithane DG Neotec. Vždy bychom však po sklizni měli likvidovat roztočíka jahodníkového. Je zde povolen přípravek Vertimec 1.8 EC.
 • Červen je měsícem, kdy u zeleniny a brambor hrozí masivní výskyt plísní a houbových chorob. U rajčat je to především plíseň rajčete.Proto musíme rajčata za deštivého počasí a za střídavých teplot opakovaně preventivně ošetřovat. Jako vhodný se jeví použít před sklizní Acrobat MZ WG (0,25 %) – nová WG formulace přípravku má při používání u rajčat ochrannou lhůtu dokonce jen 3 dny. Během sklizně je potřebné vystřídat ošetřování jiným přípravkem (např. Ridomil Gold MZ Pepite), má též výhodnou, velmi krátkou ochrannou lhůtu (3 dny).
 • U brambor hrozí výskyt plísně bramboru a poškození natě mandelinkou bramborovou. Proti plísni bramboru je třeba provést první ošetření při zapojení bramborové natě v řádcích. I zde se opět jeví jako spolehlivý Acrobat MZ WG v koncentraci 0,25%. Je vhodné ho střídat s účinným nově zaváděným přípravkem Revus Top(6ml/2-6l vody/100m2). Má ochranou lhůtu pouze 3 dny. Proti mandelince jsou již dnes prakticky neúčinné pyrethroidy (např. přípravky typu Decis, Karate se Zeon technologií 5 CS eventuálně i jiné). Pokles účinnosti vykazují již i organofosfáty. Výborně zde působí neonikotinoid Mospilan 20 SP a nebo odlišný, šetrný přípravek SpinTor.
 • U cibule proti plísni česnekovitých (dříve cibule)opět uvádím jako spolehlivě účinný Acrobat MZ WG, který vystřídáme přípravkem Ridomil Gold MZ Pepite. Upozorňuji, že začátek června je opravdu nejzazší termín, kdy je třeba zahájit preventivní ošetřovánícibule. Ten, kdo pěstuje okurky na záhonech, se pak neobejde bez pravidelného preventivního ošetřování porostu proti plísni dýňovitých (dřívější název – plíseň okurky). I zde se opět nejlépe osvědčuje kombinovaný přípravek Acrobat MZ WG (0,25 %) a výborný Aliette 80 WG (0,2 %). Acrobat opět použijeme před nástupem plodnosti, naproti tomu přípravky Aliette, nebo Previcur Energy případně strobilurin Ortiva můžeme využívat i během sklizně – vždy je aplikujeme ihned po otrhání plodů, všechny mají totiž velmi krátkou ochrannou lhůtu – 3 dny. Ten, kdo má k dispozici Kuprikol 50, může tento přípravek použít preventivně na začátku ošetřování. Hodí se sice proti všem výše uvedeným houbovým chorobám a plísním u zeleniny a brambor, a to v koncentraci 0,4 %. Je však třeba si uvědomit, že jde pouze o kontaktní přípravek, který působí jen preventivně. Naopak při masivním infekčním tlaku a při prvních příznacích napadení plísněmi na uvedených druzích zeleniny a na bramborách se musí ihned použít výše uvedené účinnější přípravky (Acrobat MZ WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Aliette 80 WG), protože tyto mají kromě základní preventivní účinnosti i krátkodobý kurativní účinek a navíc hluboce pronikají do pletiv zeleniny či brambor. Tak např. systémový účinný Aliette 80 WG má především preventivní účinek ale i krátkodobý kurativní účinek (pouze do 48 hodin po vzniku infekce).

          Červenec

 • Od začátku měsíce začínáme u jabloní s opakovanými postřiky v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vápenatými solemi proti vzniku Ca-deficientní skvrnitosti jablek. Použijeme přípravky obsahující chlorid vápenatý, např. Kalkosol 25 či Kalkosan 30 v 0,3–0,6% koncentraci nebo ledek vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Další preparáty, které je možné použít jsou Fertikal, Lamag vápník, Wuxal Sus Kalcium, Wuxal Aminocal. Začínáme s uvedenými nižšími koncentracemi a ty pak postupně zvyšujeme až do období před sklizní. Velmi důležité je pak poslední ošetření 14 dnů před sklizní.
 • Koncem června končíme s ošetřováním jádrovin proti strupovitosti. Pamatujme však, že naopak začátek července je rozhodující k zabránění výskytu padlí na jabloních v příští sezoně. Z těchto důvodů aplikujeme v první polovině července v ochraně proti této chorobě závěrečný postřik buď strobiluriny (Zato 50 WG - OL 14 dnů, Discus - OL 35dnů, nebo nově zaváděný Tercel obsahující pyraklostrobin s OL 35dnů). Tyto ochranné lhůty se musí respektovat při sklizni raných odrůd, Lze použít i fungicidy ze skupiny inhibitorů demetylace (Talent OL 28 dnů, Topas 100 EC s OL 35 dnů). Konečně můžeme použít k opakované aplikaci specifický přípravek proti padlí, což je preparát na bázi elementární síry (Kumulus WG s krátkou OL 3 dny).
 • Koncem července (nejpozději začátkem srpna) musíme ošetřit jabloně proti druhé generaci obaleče jablečného a švestky proti druhé generaci obaleče švestkového, abychom zabránili pozdní červivosti plodů. Opět je třeba sledovat feromonové lapáky včas v příslušném intervalu od masivního náletu obaleče jablečného provést ošetření povolenými larvicidy (Lepinox Plus, Reldan 22, Mospilan 20 SP, SpinTor, případně Integro). V posledních letech zvláště když v srpnu, případně v prvé polovině září přetrvávají teplé noci je nálet obalečů provleklý, pak musíme insekticidy použít opakovaně. K poslednímu zásahu před sklizní jabloní se hodí zvláště SpinTor pro krátkou OL 7 dnů. K řešení náletu obaleče švestkového po odebrání povolení přípravku Calypso 480 SC pro zahrádkáře v příštích letech zůstává jedině stav řešit pomocí Dimilinu 48 SC nebo Insegaru 25 WP. Oba přípravky obsahují účinné látky ze skupiny regulátorů růstu a vývoje hmyzu, oba jsou významně toxické pro vodní organismy a oba se aplikují v době kladení vajíček, tj. při vrcholu náletu na feromonový lapák. Každopádně je rozumnější použít ekologicky přijatelné přípravky Integro s OL 14 dnů s kterým se ošetřuje 8-10 dnú po vrcholu náletu nebo bioekologický přípravek Lepinox Plus s aplikací 3-5 dnů po vrcholu náletu na feromonový lapák s možností opakovaného použití v případě potřeby v intervalu 10 dnů. Naopak Integro vykazuje pro tvorbu insekticidního filmu na povrchu ošetřených částí stromu až 21denní reziduální aktivitu a tím snižuje počet nutných, opakovaných zásahů v období déle trvajícího tlaku škůdců.
 • V červenci, při deštivém počasí se mohou objevit na horní straně listů slivoní malé nepravidelně roztroušené skvrny a na spodní straně listů drobná hnědá ložiska letních spor rzi slivoňové (Tranzschelia runi-spinosae). Při časném napadení listy žloutnou a opadávají. Jde o dvoubytnou rez. Přezimuje na sasankách a jaterníku a na jaře se větrem přenáší na peckoviny. Opatření spočívá v odstranění napadených listů a hostitelských rostlin. Při chemické ochraně se osvědčuje Horizon 250 EW a Talent. V lokalitách, kde se tato choroba pravidelně vyskytuje, se doporučuje preventivní ochrana dokonce od konce dubna.
 • U bobulovin musíme po sklizni ošetřit keře a stromky. U angreštu především likvidujeme hnědé padlí. Ostříháme napadené větvičky, prosvětlíme korunky a ošetříme stromky přípravkem Discus. Náchylné odrůdy červeného rybízu naopak po sklizni ošetříme proti antraknóze přípravkem Dithane DG Neotec. Černý rybíz potřebuje spíše ochranu proti septoriové skvrnitosti (i zde působí Dithane DG Neotec) a též i ošetření proti hnědému padlí. Červený a zvláště pak černý rybíz, u kterého se na jaře objevily zvětšené pupeny vlivem poškození vlnovníkem rybízovým, musíme vždy po sklizni postříkat přípravkem Nissorun 10 WP a samozřejmě předtím ostříhat větvičky s hálkami.
 • Červenec je též náročný na ochranu révy vinné. V první polovině měsíce, zvláště kolem 5. a 6. července, bývá vysoký infekční tlak plísně révy, ale především padlí révy. Pokud už bohužel dojde ve vinohradu k projevům padlí na listech a bobulích, je nezbytné urgentně použít k zastavení dalších škod eradikativní a intenzivně působící přípravek Karathane New (opakovaně v 3denním intervalu). Po stabilizaci stavu je vhodné pokračovat v ošetření proti padlí např. přípravkem Dynali, který obsahuje cyflufenamid a difenoconazol. Při deštivém počasí a vysokých teplotách nad 22 °C jsou nutné další aplikace proti plísni révy vinné, vhodné jsou kombinované přípravky Ridomil GoldCombi Pepite nebo Akrobat MZ WG. Proti šedé hnilobě lze v této době využívat vedlejší účinnosti proti této chorobě u přípravků proti plísni nebo padlí révy. Začátkem července je třeba provést ošetření proti druhé generaci obalečů (přípravky SpinTor, Integro eventuálně Lepinox Plus). Při deštivém počasí jsou pak nutné další aplikace přípravků proti plísni révy a naopak při suchém horkém počasí s eventuálními ranními rosami musíme pokračovat v ošetření proti padlí révy vinné.
 • Po sklizni jahod se musíme postarat o jahodiště. Tříletý porost je třeba odstranit. Mladší kultury, které chceme uchovat do příští sezony, mohou být postiženy jednak fytoftorovými hnilobami poškozujícími kořeny, rhizomy a plody jahodníku, dále bílou nebo fialovou skvrnitostí listů a konečně i roztočíkem jahodníkovým. Proti fytoftorovým hnilobám působí Aliette 80 WG. Od roku 2008 byl registrován proti fytoftorovým hnilobám biologický přípravek Polyversum. Oba prostředky používáme k máčení sazenic před výsadbou a k pásové zálivce po výsadbě. Aliette aplikujeme při zálivce ke kořenům v 1% suspenzi a sazenice před výsadbou namáčíme preventivně v 0,25% suspenzi. Polyversum se používá k oběma úkonům v 0,02% koncentraci. Proti bílé a fialové skvrnitosti listů se doporučuje ihned po sklizni sežnout porost, následně jej přihnojit a ošetřit fungicidem Dithane DG Neotec (0,2 % k postřiku). Roztočík jahodníkový má během roku až 7 překrývajících se generací. Nejvíce se množí v dubnu a na vrcholu léta. Je vhodné jednak v červenci odstranit zakrnělé, silně napadené trsy a navíc je důležité provést chemické ošetření. Postřik přípravkem Vertimec 1.8 EC nutno aplikovat do listových srdíček, tj. do středů jahodníkových trsů.
 • V posledních letech se na listech a rubině plodů vlašských ořechů prakticky každoročně objevují známky poškození od vlnovníků. Vlnovník puchýřovitý způsobuje bradavčitost listů a rubiny plodů a vlnovník ořešákový vyvolává plstnatost na listech. Proti těmto škůdcům není u nás registrován zatím žádný přípravek. Tito roztoči, podobně jako vlnovník rybízový, přezimují v pupenech, nikoliv na listech, takže zde nepomůže dokonce ani shrabování a pálení spadlých listů na podzim. Lze předpokládat, že proti vlnovníkům by mohl být účinný na jaře přípravek Sulka K či Sulka New, obsahující polysulfidickou síru a snad i akaricid Nissorun 10 WP. Je třeba si uvědomit, že vlnovníci jsou ukryti na spodní straně listů. V literatuře se uvádí, že tyto vlnovníky údajně likviduje i dravý roztoč Typhlodromus pyri.
 • U zeleniny a brambor je třeba i v tomto měsíci pokračovat v ošetřování proti plísním. Univerzálním přípravkem proti nim před sklizní je systémový přípravek Acrobat MZ WG. Nově je proti plísním u zeleniny zaregistrován k ošetření strobilurinový přípravek Ortiva. Působí proti plísni cibule, bílé sklerociové hnilobě česneku, plísni rajčete a proti plísni dýňovitých (registrace u zeleniny je však mnohem širší). Nastane-li však už u okurek doba sklizně, musíme použít Aliette 80 WG, protože má ochrannou lhůtu jen 3 dny a lze ho tedy využívat v intervalech mezi jednotlivými sběry. Ze stejných důvodů lze používat u rajčat mezi jednotlivými sklizněmi Ridomil Gold MZ Pepite, který má ochrannou lhůtu též pouze 3 dny. V době sklizně raných brambor lze aplikovat v intervalu mezi jednotlivými částečnými výběry brambor z půdy rovněž Ridomil Gold MZ Pepite nebo mnohem účinnější nově zavedený přípravek, který je k dostání i v malobalení pod názvem Infinito. U obou vyjmenovaných přípravků je ochranná lhůta stanovena na 7 dnů. Infinito však navíc chrání i hlízy proti poškození plísní bramborovou.
 • Na košťálovinách škodí kromě mšice zelné, dřepčíků a květilky zelné v letním období hlavně molice vlaštovičníková, která může tuto zeleninu zcela znehodnotit. Při výskytu vyjmenovaných škůdců je třeba okamžitě zasáhnout. Proti molici vlaštovičníkové často nezbývá nic jiného než v krátkých intervalech nejméně 3x opakovaně použít přípravek Karate se Zeon technologií 5 CS. Oficiálně proti tomuto škůdci je registrován pouze přípravek Neudosan ve 2% koncentraci (maximálně 3x v intervalu 7 dnů). Velkopěstitelé se konečně dočkali, neboť pro profesionální uživatele je povolen specifický přípravek proti molicí vlaštovičníkové u košťálových zelenin pod názvem Movento 150 OD. Na kapustě a zelí způsobují velké škody kromě housenek běláska zelného patrných na povrchu hlávek, dále pak housenky můry zelné, můry kapustové a běláska řepového. Housenky těchto škůdců na rozdíl od běláska zelného žijí skrytě uvnitř hlávek, po vylíhnutí ihned „zavrtávají“ do hlávek, které pak následně zahnívají. Na tyto škůdce je nutné včas aplikovat některý z povolených pyrethroidů s přídavkem smáčedla, dokud se housenky nezavrtají do hlávek (např. Karate se Zeon technologií 5 CS). Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná.

          Srpen

 • Průběžně ze zahrady odstraňujeme a následně likvidujeme opadané, většinou červivé a nahnilé plody ovoce.
 • U jabloní pokračujeme v opakovaných 14denních postřicích plodů k zamezení Ca-deficientní skvrnitosti jablek. Používáme chlorid vápenatý v přípravcích Kalkosol 25, Kalkosan 30 či Kalcolit forte (0,5–1% roztok), Wuxal Sus Calcium, Lamag Ca nebo 1% roztok ledku vápenatého.
 • U maliníku brzy po odplození odřežeme loňské letorosty, nové by se měly ošetřit účinným fungicidem proti didymelovému odumírání maliníku, zvláště když odplozené letorosty vykazovaly známky postižení touto houbovou chorobou. V současné době je u nás tato choroba pokryta dvěma ochrannými přípravky (Signum a Switch), které jsou již k dostání v zahrádkářském malobalení. Oba tyto přípravky registrovány též i proti plísní šedé v jahodníku a v révě vinné a též i proti této chorobě v maliníku a případně i v ostružiníku. Dávkování při použití přípravků Signum i Switch je 10g/3-10l vody/100m2.
 • I v srpnu pokračujeme v zamezení vzniku pozdní červivosti plodů, kterou u jádrovin a peckovin způsobují druhé generace obaleče jablečného a švestkového. K ošetření stromů jádrovin s podzimními a zimními odrůdami lze využít organofosfát (Reldan 22) nebo neonikotinoid (Mospilan 20 SP) dále nově zaváděný Integro obsahující methoxy-fenozid a jen proti obaleči jablečnému lze použít nověji registrovaný SpinTor, který též dobře působí i proti slupkovým a pupenovým obalečům. Preparát Integro vytváří po aplikaci na povrchu ošetřených částí stromů insekticidní film, který vykazuje až 21denní reziduální aktivitu, která tím snižuje počet nutných insekticních zásahů v období déletrvajícího tlaku těchto škůdců. Právě v roce 2016 v důsledku teplých nocí v září jsme byli svědky provleklého náletu obalečů samozřejmě s opakovaným poškozením plodů červivostí. Proti obalečí švestkovému, po zrušení povolení přípravku Calypso 480 SC pro zahradkáře, je racionální použít přípravek Integro.
 • Při teplém a suchém počasí v červenci a v srpnu může dojít k přemnožení svilušek a hálčivců na jádrovinách a slivoních. Děje se to především tam, kde zahrádkář k likvidaci živočišných škůdců na ovocných kulturách použil neuváženě pyrethroidy, např. Decis 15 EW, Decis Mega nebo Karate se Zeon technologií 5 CS. Jabloně, slivoně a černý rybíz při napadení sviluškami strádají, mají menší, svinuté listy šedobronzové barvy. Na rubu listů můžeme pozorovat pomocí lupy vajíčka, larvy a dospělce těchto roztočů. Za takovýchto okolností musíme pak nutně stromy nejméně dvakrát po sobě ošetřit v intervalu 10–14 dnů akaricidním přípravkem Nissorun 10 WP. A konečně elegantní a především efektivní je introdukce do sadu dravého roztoče Typhlodromus pyri.
 • U jádrovin je vhodné realizovat v lokalitách, kde se vyskytuje každoročně především sazovitost plodů. Provést nejpozději od začátku srpna opatření, která omezí výskyt sazovitosti jádrovin, ale i skládkových hnilob a skládkové strupovitosti u plodů určených ke skladování. Je zde možno použít přípravky běžně účinné proti strupovitosti, jež mají vedlejší účinnost proti těmto chorobám, např. Discus, Merpan 80 WG (k použití 35 dnů před sklizní), dále Dithane DG Neotec (21 dnů před sklizní) a konečně Zato 50 WG a Thiram Granuflo (14 dnů před sklizní). Ale v rizikových lokalitách (uzavřená vlhká údolí např. u řeky, neošetřované sady v blízkém okolí či dokonce v sousedství) musíme použít zesílené kombinace, kdy stromy s vyvinutými jablky nejprve postříkáme 35 dnů před sklizní kombinací přípravků Discus + event. Merpan 80 WG a poté nejpozději 3 týdny před sklizní strobilurinem Zato v kombinaci s přípravkem Thiram Granuflo. Tyto kombinace jsou opravdu výjimečné, maximální a rizikové kvůli nebezpečí přítomnosti reziduí použitých přípravků v plodech. Připomeňme si, že sazovitost se především silně projeví na plodech jabloní a hrušní při deštivých a relativně teplých podzimních měsících, zvláště při teplém a vlhkém září. Nově byl k ošetření proti skládkovým chorobám a sazovitosti zaregistrován kombinovaný přípravek Flint Plus, obsahující captan, což je účinná složka Merpanu 80 WG a strobilurin trifloxystrobin, což je účinná složka přípravku Zato 50 WG. Byl k dostání dokonce už i v malobalení a ukazalo se, že tato kombinace s OL 14 dnů, je velmi účinná a je pro výše uvedené choroby jádrovin optimální. Bohužel platnost registrace pro malobalení skončila 31.7.2016, zásoby lze spotřebovat do 31.1.2018. Bude nadále registrováno pouze velkobalení, dokonce bez omezení použití, ale nejmenší zabalená dávka je 0,5 kg. Jednotlivá dávka při ošetření přípravkem Flint Plus je 18g / 10 l vody, během vegetace lze dávku opakovat maximálně 3x. Svědčí to o tom, že přípravek mohou využít pouze velkopěstitelé.
 • Obyčejně v první polovině srpna, při zaměkání bobulí révy vinné, je třeba provést postřik proti šedé hnilobě hroznů (botrytidě). K dispozici jsou čtyři přípravky - Mythos 30 SC nebo Thiram Granuflo pro první ošetření a Rovral Aquaflo nebo Teldor 500 SC pro druhé ošetření. Ve stejné době provádíme i závěrečný postřik proti peronospoře a padlí (použijeme přípravek na bázi mědi např. Kuprikol 50 a přípravek na bázi elementární síry Kumulus WG). V poslední době se k závěrečným dvěma postřikům proti padlí doporučují spíše strobiluriny (Discus nebo Zato).
 • V horkých a suchých letních obdobích se může také výrazně přemnožit na zelenině sviluška chmelová, především na okurkách a paprikách. Na listech vyvolává skvrnité či okrajové žloutnutí listů, které se nakonec zbarví do šedohněda a usychají. Rovněž i zde lze pozorovat na rubu listů kromě pavučinky i různá vývojová stadia svilušek. Mnohým zahrádkářům poničily už v červenci venkovní okurkový porost, a to již v době, kdy se u nás ještě ani nevyskytla plíseň okurky. Specifický přípravek proti svilušce chmelové je Nissorun 10 WP. Nejvíce však sviluška chmelová škodí u skleníkových porostů okurek. Na postižené venkovní i skleníkové kultury je účinný i preparát Vertimec 1.8 EC. Lze jej využít i během sklizně, neboť má krátkou ochrannou lhůtu – u okurek, paprik a rajčat je OL 3 dny. Je nutné ho však vždy aplikovat opakovaně (dvakrát až třikrát v intervalu 7–10 dnů). Při výskytu svilušky chmelové u rajčat, okurek, papriky případně i u jahodníku se dá použít i nově zaváděný akaricid Floramite, který je k dispozii v malobalení.
 • Koncem srpna a především v září se mšice vracejí zpět z bylinných hostitelů na ovocné stromy a keře. Pokud stav nelze vyřešit ostříháním napadených částí větviček, musíme použít Pirimor 50 WG samozřejmě se smáčedlem (0,1–0,15 %).
 • V srpnu začínáme s obnovou výsadby nových jahodníkových porostů. Vzhledem k tomu, že většina starších porostů je napadena červenou hnilobou kořenů jahodníku nebo fytoftorovou hnilobou jahodníku, musí se především použít zdravá sadba, střídat místa k osázení jahodníkem a navíc všechny nově vysazované sazenice namáčet neméně 20 minut do 0,25% suspenze Aliette 80 WG. Po zasazení je třeba provést pásovou zálivku sazenic 1% suspenzí stejným přípravkem. K tomuto účelu je též registrován přípravek Polyversum, zde se jak k namáčení, tak i k pásové zálivce doporučuje 0,05% koncentrace. Obě ošetření se provádějí pouze jednou, šířka ošetřených pásů by měla být 20 cm.
 • Pěstitelé zeleniny a brambor musí při deštivém a teplém počasí v srpnu nadále sledovat kultury. Předpokladem úspěchu je včasné preventivní ošetřování porostů brambor a zeleniny proti plísním a houbovým chorobám... Během probíhající sklizně musíme k ochraně používat jen přípravky s krátkou ochrannou lhůtou (3–7 dnů). Pokud jsou porosty bez chorob, můžeme použít z kontaktních přípravků při slabém infekčním tlaku i ve druhé polovině postřikové sezóny a v systémech ekologického zemědělství pouze Kuprikol 50 (0,4 až 0,5% koncentraci). Kuprikol 50 však prodlužuje vegetační dobu a oddaluje dozrávání plodů. Při již prvních zjištěných známkách nákazy plísněmi může pomoci u zeleniny už jen systémový přípravek s preventivně-léčebnou účinností - Ridomil Gold MZ Pepite (0,25 %). Ten má u cibule ochrannou lhůtu 7 dnů, u rajčat a okurek 3 dny. U okurek můžeme případně ošetřovat při zjištění plísně dýňovitých mezi sklizněmi též přípravkem Aliette 80 WG (0,2 %). U brambor se však ukázal při jasných známkách nákazy plísní bramborovou v tomto období při silném infekčním tlaku přípravek Ridomil Gold MZ Pepite jako nedostatečně účinný. Naopak se výborně osvědčil nověji registrovaný Infinito, který se v rostlině šíří translaminárně a systémově a kromě preventivního účinku je schopen účinně zasáhnout léčebně 24-48 hodin od začátku plísňové infekce na listech. Má ochrannou lhůtu 7 dnů a lze ho použít až 4x za sezonu. Při eventuálním výskytu padlí okurky aplikujeme přípravek na bázi elementární síry (Kumulus WG). Mrkev a petržel je třeba též ošetřit při prvních příznacích výskytu padlí miříkovitých opakovaně též preparátem Kumulus WG. Celer se musí za deštivého počasí chránit proti septoriové skvrnitosti listů celeru organickým fungicidem Score 250 EC (0,02 %). Nově je zde zaregistrován k použití i strobilurin Ortiva.
 • Všechny výše uvedené přípravky na ochranu rostlin je nutné používat v souladu s přiloženým návodem k použití a respektovat přitom ochranné lhůty.

          Září

 • Vyčistíme, vybílíme a vysíříme sklep, očistíme a vydezinfikujeme police a lísky na ovoce. K dezinfekci použijeme 1% suspenzi Chloraminu, nebo přidáváme do vody přípravek Savo.
 • Dokončujeme ošetřování plodů jabloní proti Ca-deficientní skvrnitosti jablek solemi vápníku. Rozhodující je poslední postřik 14 dnů před sklizní, a to např. 1% koncentrací Kalkosolu 25 nebo jiným přípravkem s obsahující chlorid vápenatý. Zde navíc připomínám, že poslední dvě ošetření solemi vápníku mají navíc velmi příznivý efekt na delší bezproblémové skladování plodů na loži ve sklepě, zvláště když se jablka současně v této době před sklizní ošetřují i proti skládkovým hnilobám.
 • V září se vracejí mšice z bylinných hostitelů zpět na ovocné stromy a keře. Pokud dojde k projevům jejich přemnožení na ovocných kulturách, musíme ještě i nyní zasáhnout Pirimorem 50 WG.
 • Koncem měsíce září upevňujeme na kmeny stromů a na kůly lepové pásy proti samičkám píďalky podzimní. Tyto pásy musí být pevně přivázány ke kmenům a kůlům tak, aby nemohly samičky proklouznout. Můžeme místo toho oškrabat borku ve spodní části kmenů a lep Chemstop-ecofix natřít ve vodorovném pásu přímo na kmen. Tímto opatřením předcházíme jarním holožírům listů housenkami píďalek.
 • Pokud se objeví ve fázi zaměkání hroznů deštivé počasí, příznivé pro šedou hnilobu hroznů, je třeba provést u révy vinné druhý postřik Teldorem 500 SC. Je výhodný tím, že má relativně krátkou ochrannou lhůtu (14 dnů) a kromě účinnosti proti samotné šedé hnilobě navíc i výrazně redukuje množství již vytvořeného oxidačního enzymu laccasy v nahnilých hroznech. Tento enzym především negativně ovlivňuje samotné kvasné procesy, dále způsobuje ztrátu barevnosti u červených vín, sklon k hnědnutí u bílých vín a nakonec i prázdnou, někdy až nahořklou chuť vína z takto postižených hroznů.
 • V září je v zeleninové zahradě nejzávažnějším škůdcem pochmurnatka mrkvová. Druhá generace této mouchy klade vajíčka od konce července do konce srpna, někdy až do konce září a způsobuje tzv. „červivost“ mrkve. Jedinou ochranou je překrývání mrkvových porostů netkanou textilií v období kladení vajíček. I když byl povolen k ošetření Danadin Progress (obsahuje organofosfát dimethoat) s OL 28 dnů je účinná ochrana však problematická pro dlouhodobé kladení vajíček.
 • Od konce srpna přes celé září ponecháváme přikryté netkanou textilií i porosty póru, neboť tento zásah je šetrnou a účinnou ochranou proti vrtalce pórové. Nálet vrtalek se pozná podle tečkovitých vpichů do listů hostitelských rostlin. Vrtalka pórová je malá dvoukřídlá muška, jejíž larvy na jaře poškozují listy cibule kuchyňské, v létě pak rostliny póru. Často se nepodaří ve správný čas provést na jaře ošetření porostů cibule a v pozdním létě postřik póru (tj. v době hromadného rojení dospělců vrtalek) deltametrinovými přípravkem (Decis Protech). Tento účinný zákrok musí být proveden včas do začátku líhnutí larev a prakticky se realizuje pouze ve velkovýrobě.
 • Pokračujeme v ošetřování celeru proti septoriová skvrnitosti listů. K chemické ochraně je možno použít organický fungicid Score250 ECnebo azoxystrobin Ortiva. Aby byla ochrana účinná, je třeba s postřiky při deštivém počasí začít včas (červen až září) a ošetření provádět opakovaně. Ortivu lze však použít pouze dvakrát za sezonu.

          Říjen

 • Po sklizni ovoce obnovujeme na kmenech slivoní lepové pásy (případně znovu obnovujeme lep natřený přímo na kmeny). Tím zabraňujeme bezkřídlé samičce píďalky podzimní vylézt po kmeni a naklást v koruně stromu vajíčka. Z kmenů jádrovin pak likvidujeme (pálíme) pásy z vlnité lepenky a tak ničíme zde ukrytá různá vývojová stadia škodlivého hmyzu.
 • Po sklizni ovoce navíc vždy vyčistíme plochy pod ovocnými stromy od veškerého spadlého, červivého a nahnilého ovoce. U peckovin ze stromů odstraníme „mumifikované plody“, které často pevně lpí k přilehlé větvičce, neboť jsou zdrojem infekce pro moniliniovou spálu a pro moniliniovou hnilobu ovoce v následujícím roce.
 • Nebezpečnou strupovitost u ovocných stromů lze v příštím roce významně omezit postřikem 5% roztokem močoviny asi tak týden před opadem listů (nikdy však ne dříve!).
 • Koncem října je ještě možno ničit vlnatku krvavou na stromech. Lze použít buď přípravek Pirimor 50 WG, anebo při silném výskytu vlnatky krvavé Mospilan 20 SP. Do postřiku vždy přidáváme smáčedlo.

          Listopad

 • U všech ovocných stromů a keřů provádíme těsně po opadu listů tzv. podzimní asanační postřik bakteriostatickým a fungicidním měďnatým přípravkem. Touto aplikační kapalinou ošetříme nejen stromy a keře, ale i zbylé opadané listy pod stromy. Takové ošetření např. Kuprikolem 50 je zvláště potřebné u broskvoní, kde podstatně omezí výskyt kadeřavosti v příštím roce, dále výskyt korových nekróz peckovin a navíc účinně zasáhne i proti rozšiřující se chorobě tzv. suché skvrnitosti listů a plodů peckovin. Toto houbové onemocnění se během vegetace projevuje především dírkovitostí listů až jejich opadem, dále suchou skvrnitostí plodů. V zimním období se manifestuje především odumíráním pupenů a nekrózou pletiv na jednoletých výhonech kolem odumřelých pupenů. Infekce touto houbou (Stigmina carpophila) pak dovede podstatně oslabit kondici a úrodnost stromů, především broskvoní, ale i ostatních peckovin. Právě na podzim, v době opadů listů, mohou vzniknout podmínky příznivé pro infekci letorostů touto houbou přes jizvy po listových stopkách. Optimální pro vznik této infekce je častý déšť a příznivé teploty v tomto období. Stačí, když jsou teploty lehce nad nulou (2–3 °C). Samotný postřik provádíme zásadně za suchého počasí, při teplotách nad 7 °C.
 • Spadlé listy ze stromů a keřů na podzim shrabujeme. Listy napadené minujícími živočišnými škůdci likvidujeme. Pokud jsou napadeny listovými chorobami, zarýváme je do půdy, zakopáváme do země nebo je můžeme i zkompostovat. Podmínkou však je, aby poslední vrstva listí na kompostu byla dokonale překryta vrstvou zeminy nebo jiného materiálu (např. posečené trávy).
 • V listopadu můžeme ničit i mšici krvavou, a to tak, že k patám jabloní nasypeme prachové pálené vápno. V něm uhynou i larvy vlnatky krvavé, které se sem stěhují k přezimování.
 •   V listopadu, nejlépe těsně před nástupem mrazíků vysazujeme na záhony česnek. Je třeba jej před výsadbou vždy namořit proti vlnovníku česnekovému a proti houbovým chorobám. Vlnovník je spolehlivě likvidován přípravkem Sulka obsahující polysulfid síry. Registrace původní Sulky bohužel skončila, na trhu je však náhrada pod názvy Síra SK 520, Sulka K, Sulka New a Sulka Extra. Tyto přípravky jsou vedeny jako hnojivo, obsahují kromě polysulfidické síry bezchlorový draslík a dusík. Dle etiket kromě půdního hnojení jsou vhodné i na moření česneku. Zde stačí k efektu 4% suspenze (40 ml/1 l vody) a délka moření 6-12 hodin. Od prosince 2010 je znovu povolen přípravek s účinnou látkou iprodione pod názvem Rovral Aquaflo (stačí 0,4% suspenze a délka moření proti houbovým chorobám 20 minut). Nejdříve moříme stroužky česneku přípravkem s polysulfidem (Sulka K nebo Síra SK 520) a poté (nikoliv naopak) odděleně moříme proti houbovým chorobám.
 • V této době odstraňujeme ze zahrady staré a nemocné stromy a keře. Zvláště radikálně je třeba likvidovat peckoviny postižené virovou šarkou, dále pak jabloně postižené fytoplazmovou proliferací, případně hrušně postižené fytoplasmovým chřadnutím, dále maliník se známkami fytoplazmové zakrslosti s metlovitostí, meruňky a broskvoně postižené evropskou žloutenkou peckovin (ESFY) a konečně ve vinohradu keře révy vinné postižené fytoplazmovým žloutnutím a červenáním listů (stolburem bramboru). Pozor, ze země musíme odstraňovat všechny, dokonce i drobnější kořeny, z nichž by mohly vyrůst postižené podnože.
 • Po provedení podzimního asanačního postřiku měďnatým fungicidem vyčistíme postřikovač a uložíme ho spolu s ochrannými přípravky do suché místnosti, kde teplota přes zimu neklesne pod bod mrazu.

          Prosinec

 • V prosinci je většina prací na zahrádce již hotová, přichází doba přípravy na zimu, období bilancování a rozvahy nad úkoly v příštím roce. Je třeba především vyhodnotit průběh počasí (teplot a srážek) a s tím související průběh vegetace, zhodnotit pěstitelské výsledky a hlavně si uvědomit z hlediska rostlinolékařské ochrany stupeň a rozsah napadení rostlin na zahrádce chorobami a škůdci během proběhlého roku. Na základě tohoto vyhodnocení je zapotřebí si promýšlet a i materiálově zajišťovat přípravky a prostředky pro ochranná opatření v příštím roce.
 • Z ovocných stromů by se měly odstranit mumifikované moniliniozní nebo i jinak poškozené, zapomenuté plody, případně i zámotky housenek. Dále je důležité odstranit, pokud je to s ohledem na počasí možné všechny opadané plody a listy ležící pod stromy.
 • Před příchodem mrazů musíme zkontrolovat uskladnění přípravků na ochranu rostlin. Práškové přípravky nesmí zvlhnout, tekuté zmrznout. Prostory s uskladněným ovocem je třeba pravidelně větrat a uložené ovoce kontrolovat. Plody napadené hnilobami ihned odstraňujeme a likvidujeme.
 • Před zimou vždy zkontrolujeme neporušenost oplocení zahrad, aby se do nich nedostala zvěř.
 • S předstihem si zajistíme program oblastního zahrádkářského školení a dle toho pak v zimních měsících navštěvujeme příslušné školicí akce.