Jdi na obsah Jdi na menu

Podpora Zahrádkářského zákona

22. 1. 2021

Výzva členům ČZS a nadšeným zahrádkářům – podpořte Zahrádkářský zákon

 

Vážení přátelé,

dne 20. 1. 2021 prošel úspěšně poslaneckou sněmovnou návrh Zahrádkářského zákona. Napomohla tomu jistě souhra několika faktů. Díky předchozím pokusům jsme získali zkušenosti s průběhem legislativních procesů. Významnou roli sehrála i pomoc pana ministra zemědělství ve spolupráci s legislativním odborem MZe. Na naši stranu se podařilo získat i premiéra a vyjednat podporu napříč politickým spektrem. Tato část cesty byla úspěšně zakončena hlasováním ve 3. čtení, kdy se pro přijetí tohoto zákona vyslovilo 81 poslanců ze 100 přítomných. Pro přijetí zákona hlasovali poslanci ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Piráti, SPD a STAN. Poslancům těchto stran patří naše poděkování. Naopak proti byly tradičně poslanci ODS a TOP09. Kompletní výsledky hlasování  najdete na tomto odkazu https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=75019&l=cz

Legislativní cesta návrhu Zahrádkářského zákona pokračuje do Senátu, a pokud nám budou senátoři nakloněni podobně jako jejich kolegové poslanci, mohl by návrh pokračovat rovnou k podpisu panem prezidentem. V průběhu období příprav a jednání o podpoře Zahrádkářskému zákonu jsme absolvovali celou řadu jednání i se senátory. Bohužel, v podzimních volbách došlo k výměně určité části senátorů a některé předjednané dohody již nelze naplnit. I mezi senátory lze najít zapálené zahrádkáře a snad tím pádem i podporovatele našeho zákona. Jen je potřeba se jim nyní náležitě a mohutně připomenout. Senát má na projednání zákona 30 dnů. Je nutné intenzivně jednat s každým senátorem a zdůraznit pozitivní přínosy zahrádkaření jako činnosti veřejně prospěšné. Vyzdvihnout nutnost právní ochrany především ve věci smluvních podmínek při sjednávání pronájmů a pachtů pozemků k zahrádkářské činnosti.

Byla by škoda, abychom v této fázi usnuli na vavřínech a přestali hledat podporu v Senátu. Veškeré dosavadní úsilí a obrovské nasazení i mnohých z Vás, kteří jste pomáhali sbírat podpisy pod petici, by přišla vniveč. Petici s více než 23 000 podpisy předáváme do Senátu. Vybojovali jsme již několik bitev, ale ještě není vyhráno.

V této souvislosti se na Vás obracíme s prosbou o pomoc a spolupráci. Oslovte prosím každý z Vás, ve svém obvodu, svého senátora, ať již je za jakoukoli stranu. Vždyť senátoři by měli být osobnosti, které hlasují sami za sebe, ze svého přesvědčení a nejsou tak svázáni stranickou disciplínou. Pokud hájí zájmy občanů svých obvodů, měli by je také vyslyšet. Přijetím Zahrádkářského zákona pomohou mimo jiné:

  • ochránit zemědělský půdní fond a zachovat městskou zeleň,
  • zmírnit dopady klimatických změn a zachovat zadržování vody v půdě,
  • podpořit druhovou rozmanitost a pestrost krajinného rázu,
  • utvářet vztah mladé generace k přírodě a podmínky pro mezigenerační soužití,
  • k samozásobení ovocem a zeleninou a tím i ke snižování uhlíkové stopy.

 

Nezasloužíme si stejnou podporu a legislativní ukotvení jakou mají zahrádkáři v Německu, Rakousku, Francii, Lucembursku nebo i v Polsku, na Slovensku a jinde?

 

 

Děkujeme za podporu.