Jdi na obsah Jdi na menu

Plán práce a činnosti ZO ČZS Holešov na rok 2020

Údržba a opravy areálu Domu zahrádkářů - termíny budou upřesněny

 

1. nátěr vrat - svépomocí

 

2. zateplení stropu v moštárně, požadavek na mimořádnou dotaci

 

na MěÚ Holešov - práce provede fa.Raval Holešov

 

3. úklid sušárny,moštárny,skladu a nádvoří - svépomocí

 

4. čištění podlah sálu a místností v 1.patře zapůjčenou technikou - svépomocí

 

 

Organizační informace

 

1. členské známky - členský příspěvek pro rok 2020 je 200 Kč

 

( základ 150 Kč + 50 Kč účelový příspěvěk na údržbu)

 

rozdělění základního čl. příspěvku: 50 Kč zůstává ZO ČZS Holešov

 

40 Kč Územní sdružení Kroměříž

 

37 Kč Ústředí Praha

 

15 Kč Fond aktivity

 

7 Kč Fond rozvoje

 

1 Kč Rizikový fond

 

Platba za čl.známky je možná na účet naší ZO: č.účtu 1481366349/0800 nebo

 

každé úterý v kanceláři Domu zahrádkářů od 15 do 17 hodin.

 

Do poznámky pro příjemce uveďte prosím své jméno.

 

Prosíme o zaplacení členské známky do konce května.

 

 

2. Od 29.srpna zahájíme moštování ovoce a vaření povidel

 

pro členy platí po prokázání členství v ZO ceny: vaření povidel 1hod./ 30 Kč

 

krouhání ovoce 1kg / 2 Kč

 

moštování 1kg / 3 Kč

 

pro ostatní zájemce zůstávají ceny jako minulý rok

 

 

3. Z důvodu pandemie rušíme všechny plánované akce (soutěže pro žáky

 

i seniory, zájezd).

 

Sledujte web.stránky www.zahradkari-holesov.cz a naše nástěnky, kde

 

budou zveřejněny aktuální informace pro členy ZO.

 

 

Další zajímavé informace a podrobnosti na celostátním webu www.zahradkari.cz

 

 

výbor ZO ČZS Holešov