Jdi na obsah Jdi na menu

Jihomoravský zimní oblastní kurz 2021

5. 2. 2021

Vážení přátelé

Naše územní rada jako každoročně pořádá pro zahrádkáře z Jihomoravského kraje Jihomoravský zimní oblastní kurz. Tento kurz spadá do kategorie oblastních školení oblastních odborných instruktorů (OŠ-OOI) pořádaných oblastními školícími středisky (OŠS) územních rad Českého zahrádkářského svazu.

Na rozdíl od ostatních OŠ-OOI je náš kurz koncipován pro širokou zahrádkářskou veřejnost. Jeho účastníkům (cca 50 osob) budou odborníky z MZLU a z praxe přednášeny přednášky na různá témata z oblasti zahradnictví. Na tento kurz si Vás dovolujeme pozvat.

V letošním ročníku bylo plánování kurzu ovlivněno pandemií koronaviru, takže podzimní přednášky byly přeloženy na jaro. Jarní běh kurzu je naplánován, ale přednášky proběhnou s ohledem na ustanovení Vlády ohledně shromažďování. To jestli přednáška v sobotu proběhne bude zveřejněno nejpozději v pátek do 12 hod. na adrese https://www.zahradkari.cz/odborne/index.php?str=70#603 nebo se na tuto informaci můžete dotázat na níže uvedeném telefonním čísle.

Kurz bude probíhat během osmi sobot od února do března v čase od 900 do 1300hod. Přednášky budou probíhat v Brně v sále na Křenové 67. Je to tramvajemi č. 8, 10 a 12 nebo trolejbusy 31 a 33 zastávka Masná (druhá od hl. nádraží). Z autobusového nádraží na Zvonařce je možno dojít pěšky ulicí Čechyňskou (dle přiložené mapky) nebo přes hlavní nádraží.

Letošní kurz připravoval místopředseda územní rady Ing. Jiří Procházka, na kterého se můžete obracet telefonem na číslo 739 382 426 nebo e-mailem na adresu prochazka.czs@email.cz.   

 

Přednášky jsou věnovány koření ze zahrádky a listovým zeleninám, řezu ovocných stromů a pěstování borůvek, citrusům a rezidentním odrůdám révy vinné, zahradnickým centrům Malinkovič a trvalkovým záhonům, novinkám v peckovinách a jádrovém ovoci, řezu révy vinné a chorobám a škůdcům drobného ovoce. Na konci kurzu budete pozváni na terénní cvičení, které proběhne počátkem června během polního dne na ŠZP Mendlovy univerzity v Žabčicích.

 

Přesto, že přednášející jsou většinou vysokoškolští vyučující a odborníci z praxe, tím i nejvyšší kapacity ve svém oboru v naší republice, jsou přednášky podávány srozumitelně i pro poučeného laika, jímž většina zahrádkářů je. Proto se nebojte na ně přijít a popřípadě pozvat i své přátele.

Na setkání se těší                     Za územní radu ČZS Brno venkov

Ing. Jiří Procházka

 

Jihomoravský zimní oblastní kurz ČZS 2021

OŠ-OOI (oblastí školení oblastních odborných instruktorů)

 

Přednášky probíhají na ulici Křenová 67, v II. patře

 

 

6.2.2021

 

900

Ing. Blanka Kocourková CSc.

PELERO CZ o.s.:

Koření z vaší zahrádky

11:00

Radek Kotrla

Zahradník Fakultní nemocnice Brno

Listová zelenina

20.2.2021

 

 

900

Vztah mezi plodností a růstem ovocných stromů a jeho regulace pomocí řezu

 

1100

Mgr. Jiří Mařan

Zahradnictví na Zázvorce

Pěstování Borůvek

27.2.2021

900

Ing Tomáš Foral

Návrhy a realizace zahrad, soudní znalec v oboru dendrologie:

Citrusy

11:00

Ing. Vít Rucki

ÚKZÚZ ZS Oblekovice

Rezistentní odrůdy révy vinné

6.3.2021

 

900

Mgr Jaroslav Malinkovič:

Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.:

Zahradní centrum Břeclav a Hodonín

1100

Doc. Dr. Ing Jiří Uher 

Mendelu Brno, ZF, Ústav zelinářství a květinářství 

Trvalkové záhony

 

Přednášky probíhají na ulici Křenová 67, v II. patře

 

13.3.2021

 

900

Bc Tomáš Jan

ÚKZÚZ ZS Želešice, :

Novinky v odrůdách peckovin

1100

Bc Tomáš Jan

ÚKZÚZ ZS Želešice, :

Novinky v odrůdách skořápkatého ovoce

27.3.2021

 

900

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

Mendelu, ZF, Ústav vinohradnictví a vinařství

Řez révy vinné

1100

Ing. Petr Ackerman, CSc.

Emeritní pracovník Státní rostlinolékařské správy Brno

Choroby a škůdci drobného ovoce, dynamika v loňském roce

Termín bude upřesněn později

 

Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., Ing. Blanka Kocourková CSc.

Terénní cvičení v rámci polního dne na ŠLP V Žabčicích

Změna programu vyhrazena, aktuální změny na www.zahradkari.cz

 

 

Přednášky budou probíhat v Brně v sále na Křenové 67. Je to tramvajemi č. 8,10 a 12 zastávka Masná (druhá od hl. nádraží), nebo trolejbusy 31 a 33 zastávka Čechyňská (druhá od hl. nádraží). Z autobusového nádraží na Zvonařce je možno dojít pěšky ulicí Čechyňskou (dle přiložené mapky) .

 

Ukázat na mapě: http://www.mapy.cz/s/5Clx