Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. 11. 2018

Oblastní kurzy Brno

Vážení přátelé
Naše územní rada jako každoročně pořádá pro zahrádkáře z Jihomoravského kraje Jihomoravský zimní oblastní kurz. Tento kurz spadá do kategorie oblastních školení oblastních odborných instruktorů (OŠ-OOI) pořádaných oblastními školícími středisky (OŠS) územních rad Českého zahrádkářského svazu. Na rozdíl od ostatních OŠ-OOI je náš kurz koncipován pro širokou zahrádkářskou veřejnost. Jeho účastníkům (cca 50 osob) budou odborníky z MZLU a z praxe přednášeny přednášky na různá témata z oblasti zahradnictví. Na tento kurz si Vás dovolujeme pozvat.
Kurz bude probíhat během osmi sobot od listopadu do března v čase od 900 do 1300hod. Přednášky budou probíhat v Brně v sále na Křenové 67 (nad ÚR Brno-město). Je to tramvajemi č. 8, 10 a 13 nebo trolejbusy 31 a 33 zastávka Masná (druhá od hl. nádraží). Z autobusov ého nádraží na Zvonařce je možno dojít pěšky ulicí Čechyňskou (dle přiložené mapky) nebo přes hlavní nádraží.

Ukázat na mapě: http://www.mapy.cz/s/5Clx

 

Letošní kurz připravoval místopředseda územní rady Ing. Jiří Procházka, na kterého se můžete obracet telefonem na číslo 739 382 426 nebo e-mailem na adresu prochazka.czs@email.cz.  

Přednášky jsou věnovány luskovým zeleninám, česneku, historii vinařství u nás, stolním odrůdám révy,  dynamice choroba škůdců jádrovin v uplynulé sezóně, starým odrůdám jádrovin, kvalitě a zpracování léčivých rostlin, Ostropestřci mariánskému, novinkám v biologické ochraně, zimním odrůdám jablek, subtropickému ovoci. venkovním cibulovitým květinám, peckovinám a skořápkatému ovoci. Na konci kurzu budete pozváni na terénní cvičení, které proběhne počátkem června během polního dne na ŠZP Mendlov y univerzity v Žabčicích.

Přesto, že přednášející jsou většinou vysokoškolští vyučující a odborníci z praxe, tím i nejvyšší kapacity ve svém oboru v naší republice, jsou přednášky podávány srozumitelně i pro poučeného laika, jímž většina zahrádkářů je. Proto se nebojte na ně přijít a popřípadě pozvat i své přátele.


Na setkání se těší   Za územní radu ČZS Brno venkov
Ing. Jiří Procházka

 

Jihomoravský zimní oblastní kurz ČZS 2018-2019

OŠ-OOI (oblastí školení oblastních odborných instruktorů)

Přednášky probíhají na ulici Křenová 67, v II. patře

10.11.2018

900  - 1055

Ing. Lenka Lefnerová
ÚKZÚZ ZS Chrlice
Luskové zeleniny

 

1105 - 1300

Ing. Jan Kozák
Šlechti tel česneku 
Pěstování česneku

24.11.2018

900  - 1055

Mgr. Martin Markel, Ph.D.
Historický Ústav Filozofická fakulta MU
Historie vinařství v našich zemích

 

1105 - 1300

Ing. Ivo Kotrle
Novinky ve stolních odrůdách révy

05.01.2019

900  - 1055

Ing. Petr Ackerman, CSc.
Emeritní pracovník Státní rostlinolékařské správy Brno
Choroby a škůdci jádrovin a jejich dynamika v 2018

 

1105 - 1300

Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
MZLU Brno ZF Ústav šlechtění a množení zahradnickýc h rostlin:
Historické odrůdy jádrovin +degustace
(prosíme frekventanty kurzu aby si přinesli vzorky)

19.01.2019

900  - 1055

Ing. Blanka Kocourková CSc.
PELERO CZ o.s.:
Kvalita a základy zpracování léčivých rostlin

 

1105 - 1300

Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.
PELERO CZ o.s.
Ostropestřec mariánský

02.02.2019

900  - 1055

Ing. Lenka Hluchá
Biocont Laboratory spol. s r.o.
Novinky v biologické ochraně

 

1105 - 1300

Ing. Dušan Nesrsta
ÚKZÚZ ZS Lysice: 
Degustace zimních odrůd jablek

16.02.2019

900  - 1055

Tomáš Foral 
Návrhy a realizace zahrad, soudní znalec v oboru dendrologie:
Subtropické ovocné druhy - pokračování

 

1105 - 1300

Doc. Dr. Ing. Jiří Uher  MZLU Brno, ZF, Ústav zelinářství a květinářství 
Cibulovité květiny

02.03.2019

900  - 1055

Bc Tomáš Jan
ÚKZÚZ ZS Chrlice:
Novinky v odrůdách peckovin

 

 

1105 - 1300

Bc Tomáš Jan
ÚKZÚZ ZS Chrlice:
Skořápkaté ovoce  

 

Dle domluvy

 

Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., Ing. Blanka Kocourková CSc.

Terénní cvičení v rámci polního dne na ŠLP V Žabčicích